Jordforureningsattest

Du kan hente en jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal på Københavnerkortet eller på Arealinformation.

Hent jordforureningsattest på Københavnerkortet, klik på matriklen og herefter på "Se jordforureningsattester på Miljøportalen"

Hent jordforureningsattest på Arealinformation

Ejendomsdatarapport - igangværende miljøsager

Spørgsmålet om igangværende miljøsager besvares i Ejendomsdatarapporten, der samler en række oplysninger, som skal bruges ved en ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten koster 325 kr. og købes online (Der skal logges ind med NemID eller Digital Signatur).

Køb ejendomsdatarapport

Oplysningsskema om jordforurening

Skema med oplysninger om jordforurening/kortlægningsstatus skal hentes hos Region Hovedstaden.

Hent skema fra Regionen

Aktindsigt

Ønsker du aktindsigt i en miljøsag henviser vi i første omgang til vores selvbetjeningsside, hvor du selv kan hente kortlægningsbreve, nuanceringsbreve, tankattester og afmeldinger på olietanke. 

Er der ikke et nuanceringsbrev for ejendommen, er det fordi det ikke er udarbejdet, og vi henviser til Regionen E-mail: miljoe@regionh.dk

Hvis du har brug fra mere sagsmateriale i en miljøsag, bedes du præcisere, hvad du har brug for fra sagen. Vi gør opmærksom på at sagsbehandlingstiden for aktindsigt er op til 10 dage.  

Forurenende aktiviteter på en matrikel

Ønsker du at vide, hvilke aktiviteter, der tidligere har været på en grund kan du finde svaret ved et opslag i appendix til "Historisk kortlægning af arealanvendelsen i København" 

Du kan også søge oplysninger om forurenende aktiviteter i kommunens byggesags- og spildevandsarkiv. I visse områder af kommunen er arkivet digitaliseret og du kan finde din sag i filarkivet.

Vil du se bygge- og spildevandssag på en ejendom, der endnu ikke ligger i filarkivet, så finder vi den frem til dig i vores kundecenter på Njalsgade 13.

Nuværende aktiviteter, hvor kommunen fører miljøtilsyn fremgår af Københavnerkortet

Afværgeforanstaltninger og udgået af kortlægning

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger grunde i København, og det er derfor dem, der har de nyeste kortlægningsstatus. Vi henviser derfor til Regionens oplysningsskema om kortlægningsstatus.

BBR, servitutter, lokalplaner mv.