Efterskole for unge med særlige behov

Efterskoletilbud til unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mulighed for at vælge mellem et 10. klasses forløb på en specialskole i København eller et efterskoleophold på en efterskole. De unge får på efterskolerne mulighed for gradvist at øge selvstændigheden og gøre sig parat til en ungdomsuddannelse. Eleven bor ikke hjemme og tilegner sig praktiske færdigheder til selvstændigt at kunne klare almindelige dagligdags gøremål.

Forældre kan i samarbejde med UU-vejlederen ansøge om nedsat forældrebetaling til efterskoletilbud til børn med særlige behov.

Efterskolerne godkendes løbende. Se den godkendte liste over specialefterskoler. I højre side af hjemmesiden fremgår ”Find din efterskole”, hvorunder ’særlige behov’ og ’ordblinde’ indgår.

Fri fagskoletilbud til unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mulighed for at vælge mellem et 10. klasses forløb på en specialskole i København eller et målrettet kostskole kursus på en fri fagskole. På en fri fagskole udvikler eleverne sine sociale kompetencer og opnår øget selvstændighed. Samtidig rustes eleverne til at begå sig i samfundet og opnår erhvervsrettet og praktisk erfaring, der rækker frem mod forskellige typer beskæftigelse - både i erhvervsliv og foreningsliv.

Eleven bor på skolen og lærer selvstændigt at håndtere almindelige dagligdags gøremål. Fx får alle elever livsstilsundervisning og lærer bl.a. at lave sund og god mad, vaske tøj, styre sin privatøkonomi og at komme op om morgenen. På en fri fagskole kan man også tage hele eller dele af et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. 

Efter konkret og individuel vurdering kan den enkelte skole i særlige tilfælde nedsætte egenbetalingen.

Frie fagskoler er statsgodkendte kostskoler og flere skoler har tilbud til unge med særlige læringsudfordringer. 

Københavns Kommune har aftale med følgende Frie Fagskoler: 

Sorø Husholdningsskole, Vordingborgskolen og Sydfyns Fri Fagskole (tidligere Skårupskolen).

Læs mere om de tre Frie Fagskoler her.