Dynamisk indkøbssystem til indkøb af kantinedrift

Offentliggjort:
04.07.2018
Frist:
30.07.2028, kl. 23.59
Det dynamiske indkøbssystem anvendes til indgåelse af forpagtningsaftaler til Københavns Kommunes kantiner.

Hvis en ansøger bliver godkendt, og derved optaget på det dynamiske indkøbssystem, vil ansøgeren løbende blive opfordret til at byde på opgaver vedrørende kantinedrift, der lægges ind det dynamiske indkøbssystem.

Der gøres opmærksom på, at systemet, efter fristen, fortsat vil være åbent for tilgang af nye ansøgere.