Dygtige social- og sundhedsassistenter i aftenvagt til Demenscenter Pilehuset

Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed. Vi prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem faglig vejledning, tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Vi har målrettet vores tilbud i fire forskellige kerneområder:

 • et demensafsnit til borgere med Alzheimers og vaskulær demens
 • et specialtilbud for borgere med frontotemporal demens eller med Huntingtons sygdom
 • et tilbud med almene plejehjemsboliger/beskyttede boliger samt et dagtilbud
 • en udviklingsenhed bestående af en vurderingsenhed og en sanseafdeling.

Der er 125 borgere tilknyttet Pilehuset – og ca. 180 medarbejdere.

De mange gode resultater skabes til daglig af et dygtigt og engageret tværfagligt personale, bestående af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats. Som aftenvagt i huset vil du deltage i tværfaglige teammøder omkring borgerne ca. hver 6. uge, så samarbejdet med de øvrige medarbejdere/vagthold kan koordineres.

Som medarbejder i huset skal du hjælpe med til at sikre at:

 • den enkelte borger oplever livskvalitet
 • borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori omkring personcentreret omsorg)
 • rammerne og omgivelser støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes.

Som en del af det tværfaglige team indgår du i alt arbejde omkring borgerne, men vi forventer, at du med din særlige profil og faglighed bidrager med dit perspektiv på borgerne – og formår at inspirere dine kollegaer.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant faglig baggrund som social- og sundhedsassistent
 • har erfaring, viden og/eller interesse indenfor demensområdet
 • har en robust og stabil personlighed
 • er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • evner at skabe et trygt miljø omkring dig
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • sætter pris på at arbejde tværfagligt og kan bidrage positivt til samarbejdet
 • er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er som aftenvagt med arbejde hver 2. weekend. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.
Stillingerne kan tiltrædes den 3. juli eller efter aftale.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, før du kan sende en ansøgning, er du velkommen til at kontakte souschef Lone Vistisen på 3827 4004.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.