Dygtig jurist til Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab, Jura & Strategisk Indkøb

Vi oplever en øget efterspørgsel på juridisk rådgivning internt i vores organisation, og vi søger derfor en ekstra kollega.

Har du lyst til at være en del af en stabsfunktion, som yder juridisk rådgivning af høj kvalitet til Teknik- og Miljøforvaltningens direktion og forvaltningens fire serviceområder? Er du cand.jur., og besidder du et højt fagligt niveau? Så er det måske dig, vi leder efter som den nye medarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Om jobbet
Din arbejdsplads bliver den juridiske enhed (Jura & Strategisk Indkøb) i TMF Stab, som er centralt placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Jura & Strategisk Indkøb består af 20 engagerede kollegaer, der alle arbejder med at servicere og rådgive forvaltningen inden for det offentligretlige, aftaleretlige, udbudsretlige, erstatningsretlige og forsikringsmæssige område.

Vi har et højt fagligt niveau og yder juridisk rådgivning med forståelse for den organisation, vi arbejder i. Vi har fokus på, at vores rådgivning er løsningsorienteret og understøtter forvaltningens opgaveløsning.

Vi har til daglig en bred kontaktflade, der også rækker ud over Teknik- og Miljøforvaltningen, og vi samarbejder med mange forskellige faggrupper.

Du bliver en del af vores generalistteam, som i dag består af 7 jurister. Da opgaverne er forskelligartede, vil dine metodiske evner ofte komme i spil, og vi forventer, at dit faglige grundlag er på plads.

Om dig
Du er uddannet cand.jur. med et højt fagligt niveau. Vi forestiller os, at du har erfaring fra advokatbranchen eller det offentlige med løsning af enten kommunalretslige, forvaltningsretlige eller privatretlige problemstillinger – herunder aftaleret.

Desuden lægger vi vægt på, at du

  • er kvalitetsbevidst, grundig og kan bevare overblikket i komplekse processer i en, til tider, travl hverdag
  • er processtærk
  • er løsningsorienteret og kan formidle din faglighed og sætte den i kontekst – både over for ledelse, politikere og fagfolk i forvaltningen samt eksterne samarbejdspartnere
  • kommunikerer præcist og forståeligt i skrift og tale
  • er selvstændig og effektiv
  • indgår positivt og konstruktivt i professionelle relationer og samarbejder.

Om hvad vi kan tilbyde
Vi tilbyder et spændende job med faglige udfordringer i en afvekslende hverdag med god mulighed for faglig og personlig udvikling. Vi er kendetegnet ved at have et fagligt stærkt og dynamisk arbejdsmiljø med indbyrdes sparring, højt til loftet, humor og flad ledelsesstruktur.
Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge inkl. frokostpause.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2017 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Malene Møller Ruszkai på 2779 2124 eller specialkonsulent Lene Kildegaard Graversen på 4049 7309.

Sammen med ansøgningen bedes du vedhæfte cv og udskrift af eksamenskarakterer.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017.
Vi forventer at gennemføre to ansættelsesrunder. Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.
Anden runde forventes afholdt i ugerne 25 og 26. Kandidater, der går videre til anden runde, må forvente at skulle løse en case i forbindelse med samtalen.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.