Dygtig aflastningsfamilie snarest til dreng på 11 ½ år

Center for Familiepleje i København søger en godkendt aflastningsfamilie i Storkøbenhavn til en dreng på 11 ½ år, 13 døgn månedligt – fordelt på hver 2. weekend, samt hverdage hver uge.

Dem han kender, beskriver ham som en kvik dreng, som er vellidt af alle voksne i skole og i klub. Han beskrives som en dreng, der er interesseret i at lære og gerne vil udvikle sig fagligt. Han beskrives som alderssvarende fagligt i alle fag og med en alderssvarende faglig viden.

Drengen har udfordringer på skolen, både socialt og fagligt. Fagligt har han stort behov for struktur og sine faste lærere, der giver ham ro. Socialt er han indelukket, har svært ved at danne relationer og befinder sig ofte på kanten af børnefællesskabet. Han kan have et voldsomt temperament og have svært ved at regulere sin vrede. Han kommer hurtigt i konflikt, da han ikke forstår klassekammeraternes intentioner og kommer til at misforstå dem. Han kan også true med at gøre skade på sig selv. Han er p.t. under udredning.

Drengen bor med sine forældre og en ældre søskende. Da deres fysiske rammer er små, kan drengen ikke trække sig til eget værelse, han er derfor tæt vidne til turbulens i hjemmet. Drengen taler rigtigt godt dansk, men har ikke taget sit modersmål til sig. Dette har vanskeliggjort tilknytningen og kommunikationen med forældrene, som stadig er en udfordring.

Drengen har behov for omsorg, nærvær, nogen at tale med, samt struktur og forudsigelighed. Han har behov for at blive effektreguleret. Han har også behov for succesoplevelser, samt hjælp til at danne relationer. Jeres hjem kan være det rigtige for ham, hvis I kan tilbyde en tryg og struktureret hverdag med relevant omsorg såvel fysisk, følelsesmæssigt, socialt som udviklingsmæssigt. I skal også kunne understøtte hans skolegang og fritidsaktiviteter.

Om jer

  • I er godkendt som aflastningsfamilie
  • I bor i Storkøbenhavn
  • I er rummelige, kan støtte drengen i hans udvikling og hjælpe ham med at opbygge positivt selvværd
  • Som familie består I af en mor og en far
  • I må gerne have både egne børn og plejebørn uanset alder
  • I skal kunne indgå aktivt i planlægning og gennemførelse af hans samvær med biologisk familie
  • I skal kunne bringe og hente til samvær

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i Center for Familieplejes brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her: https://centerforfamiliepleje.kk.dk/indhold/efteruddannelse-plejefamilier

Honorar: 7 X vederlag

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Helle Petersen på 2687 0018 til og med den 3. april 2020.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 15. april 2020

Send din ansøgning mærket HP/2020-37 sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk

Eller til:
Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link.

Om Center for Familiepleje
Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.