Åbenlyst uddannelsesparat

Hvis Jobcentret vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, betyder det, at jobcentret forventer, at du vil kunne starte på og gennemføre en uddannelse inden for den nærmeste fremtid.

Målet for dig er, at du så hurtigt som muligt skal finde, søge optagelse på og gennemføre en uddannelse. 

Inden du starter uddannelse

Mens du venter på, at din uddannelse starter, skal du finde et job.

Hvis det ikke lykkes at finde et job, skal du arbejde for din uddannelseshjælp, som ydelsen hedder. Du bliver sendt i nytteindsats, som er et forløb på en kommunal arbejdsplads med opgaver inden for f.eks. service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

Uddannelsesparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er uddannelsesparat, betyder det, at jobcentret forventer, at du kan begynde på en uddannelse inden for ca. et år. Målet for dig er, at du skal finde en realistisk og relevant kompetencegivende uddannelse, som du kan søge ind på og fuldføre.

Senest en måned efter, du har henvendt dig i jobcentret, skal du i gang med et forløb, der kan gøre dig klar til at komme i uddannelse. 

Du skal til to samtaler i jobcentret i løbet af de første tre måneder. Herefter vil du komme til samtale, når du og jobcentret synes, der er behov for det.

Kom i brobygningsforløb og bliv klogere på dine muligheder for uddannelse 

Du har mulighed for at blive klogere på, hvad der er af uddannelses-muligheder for dig ved at komme i et såkaldt brobygningsforløb - på eksempelvis en uddannelsesinstitution eller vores beskæftigelsescenter Center for Kompetence og Brobygning (CKB). Det kan hjælpe dig med at afklare, hvad der vil være det rigtige for dig. Samtidig kan det ruste dig og gøre dig klar til at starte på og gennemføre en uddannelse. Det kan også være, du har behov for et job med løntilskud eller en virksomhedspraktik.

Læs mere om dine mulilgheder på vores Center for Kompetence og Brobygning, CKB

Læs mere om dine uddannelsesmuligheder på Uddannelsesguiden

Hvis du har brug for en mentor

Hvis jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig både i din opstart af uddannelse og undervejs i uddannelsen. Snak med din jobkonsulent om denne mulighed.

Aktivitetsparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du på længere sigt kan få en uddanelse. Det kan fx være, at du skal:

  • på et introduktionsforløb til en bestemt uddannelse
  • have undervisning i dansk og matematik
  • i praktikforløb i en virksomhed
  • besøge en uddannelse
  • have rådgivning om gæld og boligforhold
  • have rådgivning i forhold til psykiske barrierer for uddannelse som fx angst eller depression
  • deltage i et specialiseret tilbud som fx praktisk værkstedsundervisning til skoletrætte
  • arbejde i en virksomhed, som led i din afklaring og valg af uddannelse.

Læs mere om mulighederne på vores Center for Kompetence og Brobygning.

Mentorordning
Hvis du har brug for det, kan du samtidig få tilknyttet en mentor, som du altid kan kontakte, hvis du har brug for hjælp til at komme videre. Mentoren kan også hjælpe dig ift. emner som bolig, gæld og behandling som led i, at du kommer i gang med en uddannelse. Hvis du er på en uddannelsesinstitution, kan din mentor evt. være en lærer fra uddannelsen, som støtter dig i forhold til lektielæsning, deltagelse i undervisningen m.v.