Driftskoordinator til enheden Byinventar i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teamplayer med det store overblik til ambitiøs driftsenhed – vil du være med til at optimere driften ogorganiseringen af byinventar i København?
 
Til enheden Byinventar i Teknik- og Miljøforvaltningen søger vi en kompetent ogudadvendt medarbejder, der kan planlægge, koordinere ogeksekvere opsætning og vedligehold af skilte, bænke, affaldskurve og lignende.
 
København ønskerat skabe velfungerende og indbydende byrum til mangfoldigt liv ogbrug, og det er derfor afgørende, at byen har en velkoordineret drift af byensinventar som for eksempel bænke og affaldskurve. Du får en helt central rolle i dette arbejde. 
 
Dit hovedansvar er at sikre praktikken omkring driftenog organiseringen af byinventar, herunder at varetage kontakten tilsamarbejdspartnere, både internt i forvaltningen og eksterne leverandører og rådgivere. Du skal også varetage henvendelser fra byens borgere.
 
Jobbet vil i mindre omfang indeholde administrative opgaver. Jobbet forudsætter, at du trives med at have kontakt til mange mennesker, og at du kan bevare overblikket også i spidsbelastede perioder.
 
Uddannelser og kompetencer
Vi lægger vægt på, at du har administrative evner, ogat du har indsigt i processer og ressourceplanlægning. Det er sjældent, at duselv skal skrue på noget, men det er vigtigt, at du har teknisk flair og kanvælge de rigtige løsninger.
 
For at kunne varetage jobbet skal du være udadvendt,engageret og handlekraftig. Du demonstrerer stærke kommunikative kompetencer ibåde skrift og tale, og du har også flair for tal og beregninger. Det er vigtigt,at du har interesse for at arbejde i en politisk styret organisation med etfagligt område. 
 
Det falder dig naturligt at etablere og fastholdekonstruktive samarbejder og tillidsfuld dialog. Du arbejder systematisk og kanoverskue komplekse sammenhænge. 
 
Du tager ansvar for opgaveløsningen og er struktureretog god til at planlægge. Du bevarer overblikket og det gode humør, også når dethele går stærkt. Herudover skal du være fortrolig med administrativeit-værktøjer. Vi arbejder med Officepakken, eDoc, Kvantum (SAP) og flere andresystemer.
 
Organisation 
Du vil blive ansat i Byens Drift, Center forBydækkende Drift, i enheden Byinventar, der udover håndtering af byinventar løseropgaver med oprydning af cykler på S- og metrostationer samt registrerer ogindsamler 'løse' cykler.
 
I Byens Drift er der ansat ca. 1.000 personer, derarbejder med driftsopgaver såsom renhold af byens pladser og parker,kontraktstyring af affaldsområdet og bekæmpelse af skadedyr. Vi administrerer ogsåbyens bemandede legepladser og partnerskabsprojekter såsom REN Kærlighed til KBHog cykler.
 
Vi tilbyder 
Du bliver en del af en enhed på seks medarbejderepå en arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med kompetentekolleger. Jobbet indeholder gode muligheder for personlig og faglig udvikling ilandets mest dynamiske offentlige forvaltning. Stemningen er præget af enuformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er plads til det socialei en travl hverdag.
 
Vi har til huse på Kraftværksvej på Amager, hvor vi iløbet af 2018 kommer til at dele hus med ca. 200 kolleger fra Byens Drift ogByens Fysik. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Vil være efter gældendeoverenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge inkl.frokostpause.
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Per Engqvist på 2868 6603.
Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- ogMiljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 28. februar 2018 
 
Om Teknik- og Miljøforvaltningen 
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver ogservicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet,lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden erdet Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelseog udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver dekøbenhavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrereret bruttobudget på knap 4 mia. kr.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.