Driftskoordinator til Center for Driftsudvikling

I Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger vi en dygtig koordinator, som har flair for administration af personale og økonomi.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Center for Driftsudvikling hører under serviceområdet Byens Drift, som er en del af Teknik- og Miljøforvaltningens i alt fire serviceområder. I Center for Driftsudvikling har vi ansvaret for at udvikle arealer, partnerskaber, materiel, produkter og metoder samt byens bemandede legepladser. Det gør vi for og sammen med byens borgere, virksomheder, Byens Drift, den øvrige forvaltning og Københavns Kommune.

Centret tæller ca. 150 medarbejdere, som er organiseret i fem enheder henholdsvis Partnerskaber, Bynatur, Driftsviden, Materieludvikling samt Bemandede legepladser. Centret er ledet af et chefteam bestående af centerchefen og seks enhedschefer.

Om jobbet
Som driftskoordinator sikrer du en stærk administrativ understøttelse af to enhedschefer ift. især personale og økonomi. Har du overblik, en god it- og systemforståelse, og trives du også med lavpraktiske opgaver, så er det dig, vi søger.

I jobbet som driftskoordinator vil du skulle varetage opgaver indenfor

 • Ledelsesbetjening, fx. sekretærbistand i forbindelse med chefernes møder, skrive referater og lign.
 • Ledelsessparring med cheferne inden for bl.a. personaleadministration og budget af kontorhold
 • Administration af ferieregnskab og praktisk understøttelse af medarbejdernes dagligdag
 • Diverse sekretæropgaver, fx mødebooking, kopiering og udarbejdelse af skriftligt materiale
 • Deltagelse og understøttelse af tværgående aktiviteter og events i centeret
 • Interne henvendelser og bestillinger i organisationen
 • Du bliver en del af et koordinatorteam, som vil være dine nærmeste kolleger.

Dine kompetencer

 • Du har en relevant kontoruddannelse, måske erfaring som koordinator, skolesekretær el. lign.
 • Du trives med en alsidig opgaveportefølje med mange bolde i luften og ofte med korte tidsfrister
 • Du skal have godt kendskab til MS office, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til e-Doc, som er forvaltningens journaliseringssystem, samt økonomistyring
 • Du er vant til at tage ansvar for egne opgaver og sikre fremdrift
 • Du er struktureret og på forkant i din planlægning
 • Du er udadvendt, fleksibel og serviceorienteret og god til at være opsøgende i forhold til at løse opgaver med andre kolleger
 • Du trives med en stor berøringsflade, hvor du skal kunne samarbejde med chefer og medarbejdere på tværs af fagligheder
 • Du udviser engagement og møder dine omgivelser og kolleger positivt og finder glæde ved at servicere i en travl hverdag
 • Erfaring med arbejdet i en offentlig forvaltning/politisk styret organisation er en fordel. Ligeledes kan kendskab til Teknik- og Miljøforvaltningens fagområder være en fordel.

Derudover forventer vi, at du som person er samarbejdsorienteret og fungerer på alle niveauer i en stor og kompleks forvaltning. Du skal være i stand til at arbejde systematisk med opgaverne og samtidig være indstillet på tværfagligt samarbejde. Og så skader det ikke at have en god portion humor.

Arbejdspladsen
Vi er et center i en ambitiøs forvaltning, hvor der er fokus på den professionelle, innovative og attraktive arbejdsplads. Teknik og miljøforvaltning har i 2015 vedtaget en strategi for Københavns Kommune, Fællesskab København, der afspejler, at byen skal udvikles i tæt samarbejde med københavnerne, så vi fortsat er en by med liv, kant og ansvar. Vi er en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, der lægger vægt på godt samarbejde på tværs af fagligheder, sammenhold og udviklingsmuligheder for den enkelte, samtidig med, at vi leverer resultater, der rykker for København. Aktuelt er vi lokaliseret på Islands Brygge, hvor vi deler etage med medarbejdere fra centeret og medarbejdere fra den øvrige del af Byens Drift. I 2018 forventer vi at flytte til andre lokaler et andet sted på Amager.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Du vil blive ansat på en flextidsordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. frokostpause.

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte enhedschef Jens Ole Juul på 2270 6520.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. juni 2017.
Vi holder ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater umiddelbart efter fristens udløb.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.