Drift og vedligeholdelse af Nyhavn Centralsugeanlæg

Offentliggjort:
22.12.2015
Frist:
08.02.2016, Kl. 00.00
På denne side finder du information om udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nyhavn Centralsugeanlæg.

Udbudsmaterialet

Du finder udbudsmaterialet nedenfor på denne side, hvor også eventuelt supplerende materiale, rettelser samt svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgivernes eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet og tilbudsgivningen skal være skriftlige og bedes rettet til:

COWI A/S
Att.: Steffan Vaaben
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
E-mail: sev@cowi.dk

Tilbudsfrist

Fristen for afgivelse af tilbud er:

Mandag, den 8. februar 2016 kl. 12.00