Drift og vedligeholdelse af M&E installationer på Nordhavnsvej

Offentliggjort:
09.03.2017, Kl
Frist:
04.04.2017, Kl
Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder i begrænset udbud drift og vedligeholdelse af M&E installationer på Nordhavnsvej.

Opgaven                                          

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer på Nordhavnsvejsanlægget, der er en kombineret vej og tunnel, i 3 år med mulighed for forlængelse.

Vedligeholdelsen af de mekaniske og elektriske installationer består af forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse.

Derudover omfatter kontrakten en døgnbetjent vagtordning og varetagelse af de nødvendige trafikafspærringer i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder samt tilstedeværelse og betjening af mekaniske og elektriske installationer i forbindelse med alle aktiviteter på Nordhavnsvej.

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under følgende Byggeweb nr. TN496935

Bemærk at der løbende kan blive uploadet flere dokumenter på denne side: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres derfor til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperioden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest tirsdag den 04.04.2017 kl. 12:00.

Ansøgningen skal afgives via Byggeweb.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.