Drift af personalekantine

Offentliggjort:
07.11.2016
Frist:
01.12.2016, Kl. 12.00
Udbudsmateriale med konkrete udbudsbetingelser, krav til ydelsen, krav til kontraktvilkår og yderligere kontraktbilag offentliggøres her.

Bilag B1: Ansøgningsskabelon til brug for prækvalificering offentliggøres indledningsvis.
Det samlede udbudsmateriale forventes først offentliggjort efter prækvalifikationen.

Det er ansøgerens eget ansvar at holde sig opdateret om ændringer på denne hjemmeside.  

Spørgsmål om udbuddet

Tilbudsgivere kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle spørgsmål til udbuddet forud for prækvalificering og tilbudsafgivning skal skriftligt rettes til Pernille Overgaard på:

bifkpcf5kontor@bif.kk.dk 

Svarene offentliggøres løbende på denne side.

Se spørgsmål og svar her

Anmodning om prækvalifikation

Anmodning skal ske elektronisk i skabelonen Bilag B1 til sikker postkasse

bifkpcf5kontor@bif.kk.dk

Frist for ansøgning om prækvalifikation

1.12.2016, kl.12.00

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.