Dokumentationsmedarbejder til IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede

Som medarbejder på IBOS er der stor mulighed for at præge og skabe opgaver. Vi har fleksibel arbejdstid og et godt arbejdsmiljø.

Som et led i vidensbasering af ydelser og tilbud på IBOS er vi i gang med at implementere en dokumentationspraksis. Den skal tilgodese de kvalitative egenskaber i ydelsen samtidig med, at der skabes kvantificerbar effektmåling på indsatsen. Dokumentationspraksissen retter sig mod specialiserede ydelser inden for synsområdet, såsom rehabiliterings-ydelser, specialrådgivning, udredning mv.

Om os
IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Vi løser det komplicerede, skaber det nye og arbejder for det inkluderende sammen med borgere, kommuner og synsprofessionelle i hele landet.

IBOS er organiseret i fire afdelinger med hver sin afdelingschef og en mindre stab. Den ledige stilling organiseres i Specialrådgivningen, og de nærmeste samarbejdspartnere vil være udviklingsenheden i denne afdeling.
I forbindelse med varetagelse af opgaverne vil der ligeledes være et tæt samarbejde med medarbejdere i alle husets afdelinger.

Om dig

  • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.scient.pol.
  • Du formår at tænke og samarbejde på tværs, går systematisk til værks, kan tænke kreativt og analytisk og kan formidle både skriftligt og mundtligt.
  • Du trives med afvekslende arbejdsdage, med mange bolde i luften og et højt tempo.
  • Du kan identificere dig med IBOS’ formål og opgaver – og formår at samarbejde med kollegaer med forskellige faglige baggrunde.

Vi forventer, at du:

  • har et omfattende kendskab til og erfaring fra handicapverdenen, det sociale område og det offentlige system
  • har dokumenteret erfaring med effektmåling, og har kendskab til evalueringsmetoder, dokumentation og effekt på det sociale område
  • kan arbejde kvantitativt såvel som kvalitativt og har erfaring i at arbejde forandringsteoretisk – herunder at udvikle metoder til at arbejde kvantitativt med forandringer for borgere
  • har dokumenteret erfaring med at implementere og formidle kvantitativ dokumentation i et fagmiljø

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger principperne i Ny Løn og den til enhver tid gældende overenskomst mellem KL for Københavns Kommune og Akademikernes Centralorganisation.
Lønindplacering vil ske efter forhandling med den faglige repræsentant for AC-gruppen.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. august 2017.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Marie Fasmer på 3945 2568.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11. juni 2017 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24-25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.