Det materiale du skal indsende sammen med din byggeansøgning

Plantegning

Plantegningen skal indeholde følgende:

 • Før og efter: Du skal både indsende en plantegning for, hvordan stedet er indrettet nu, og en plantegning for hvordan det kommer til at se ud, når du er færdig med ændringerne.

Få hjælp til at anskaffe en plantegning.

Situationsplan

Situationsplanen skal indeholde følgende:

 • Hele ejendommen: Tegningen skal vise, hvor meget ejendommen fylder på matriklen / grunden.
 • Placering: Tegningen skal vise ejendommens placering i forhold til afstand til skel.
 • Andre bygninger: Alle andre bygninger på grunden skal også tegnes ind.
 • Koter: På tegningen skal der afsættes koter.
 • Tag: Tagets omfang skal sættes ind med stiplede linjer, hvis det er en mindre ejendom dvs. en-familiehus eller dobbelthus.

Få hjælp til at anskaffe en situationsplan.

Snittegning

Snittegningen skal indeholde følgende:

 • Ejendommens højde: Tegningen skal vise højden på den fulde ejendom.
 • Etage-højde: Tegningen skal også vise de enkelte etages højde
 • Stueetagens gulv: Hvor højt stueetagens gulv ligger i forhold til terrænet udenfor.
 • Kviste: Kvistenes placering på taget skal fremgå af tegningen.

Få hjælp til at anskaffe en snittegning.

Facadetegning

Facadetegningen skal indeholde følgende:

 • Ændringer: Hvis der kommer eventuelle ændringer i facaden, skal det fremgå af tegningen.

Få hjælp til at anskaffe en facadetegning.

BBR-oplysninger

Udfyld et BBR-skema når du ændrer på bygningens størrelse; det er skema BY215.

Få hjælp til at udfylde et BBR-skema.