Det materiale du skal indsende sammen med din byggeansøgning

Plantegning

Plantegningen skal indeholde følgende:

 • Før og efter: Du skal både indsende en plantegning for, hvordan stedet er indrettet nu, og en plantegning for hvordan det kommer til at se ud, når du er færdig med ændringerne.
 • Toiletter: Tegningen skal vise indretning af toiletter, herunder handicaptoilet og etablering af niveaufri adgang, samt hvor ventilation bliver ført
 • Køkken: Tegningen skal vise, hvordan ventilation fra køkkenet bliver ført.
 • Gæster: Du skal skrive, hvor mange gæster der bliver plads til
 • Ansatte: Du skal også skrive, hvor mange ansatte du får
 • Flugtveje: Endelig skal du gøre opmærksom på, hvor flugtvejene og redningsåbningerne er.

Få hjælp til at anskaffe en plantegning.

Situationsplan

Situationsplan skal indeholde følgende:

 • Affald: Tegning af hvor affaldet bliver opbevaret uden for ejendommen.

Få hjælp til at anskaffe en situationsplan.

Facadetegning

Facadetegningen skal indeholde følgende:

 • Skiltning: Tegningen skal vise, hvordan du vil skilte på facaden
 • Adgang: Tegningen skal vise, hvordan den niveaufrie adgang kommer til at se ud.

Få hjælp til at anskaffe en facadetegning.

Snittegning

Snittegningen skal indeholde følgende:

 • Adgang: Tegningen skal vise, hvor den niveaufrie adgang kommer til at være 
 • Loftshøjde: Tegningen skal vise, om loftshøjden er tilfredsstillende.

Få hjælp til at anskaffe en snittegning.

Fuldmagt

Fuldmagten skal altid dække det, du vil foretage dig.

Få hjælp til at anskaffe en fuldmagt.

BBR-oplysninger

Udfyld et BBR-skema når du ændrer på lejemålets anvendelse og måske også på størrelsen.

Få hjælp til at udfylde et BBR-skema.