Det materiale du skal indsende sammen med din byggeansøgning

Plantegning

Plantegningen skal indeholde følgende:

 • Før og efter: Du skal både indsende en plantegning for, hvordan stedet er indrettet nu, og en plantegning for hvordan det kommer til at se ud, når du er færdig med ændringerne.
 • Trapper: Hoved- og bi-trapper skal fremgå
 • Faste indretninger: Plantegningen skal vise vægge, døre, vinduer og den faste indretning i køkken og wc-baderum.
 • Rumbetegnelser og kvadratmeter: Tegningen skal indeholde rumbetegnelser på alle rum, fx køkken, wc-baderum, værelse samt oplysninger om areal.
 • Ventilation: Du skal også tegne ventilationen ind på planen, så det er tydeligt, hvordan du fører aftrækket op over taget.
 • Pulterrum: Tegningen skal vise pulterrumsforholdene.

Få hjælp til at anskaffe en plantegning.

Situationsplan

Situationsplanen skal indeholde følgende:

 • Matriklen: Hele grunden skal være på situationsplanen, og størrelsen på grunden skal fremgå.
 • Bygninger: Tegningen skal vise placeringen af samtlige bygninger inklusiv skure m.m.
 • Indretning: Tegningen skal vise, hvordan grunden, herunder gårdrummet, er indrettet. 

Få hjælp til at anskaffe en situationsplan.

Facadetegning

Facadetegningen skal indeholde følgende:

 • Ændringer: Hvis der kommer eventuelle ændringer i facaden, såsom tilmuring af et vindue. 

Få hjælp til at anskaffe en facadetegning.

Snittegning

Snittegningen skal indeholde følgende:

 • Loftshøjde: Tegningen skal vise loftshøjden i lejemålet
 • Redningsåbninger: Tegningen skal vise placeringen af redningsåbninger
 • Gulvets højde: Hvis lejemålet ligger i stueetagen, skal snittet vise gulvets højde i forhold til terrænet udenfor. 

Få hjælp til at anskaffe en snittegning.

Fuldmagt

Fuldmagten skal altid dække det, du vil foretage dig.

Få hjælp til at anskaffe en fuldmagt.

BBR-oplysninger

Udfyld et BBR-skema når du ændrer på lejemålets anvendelse og måske også på størrelsen.

Få hjælp til at udfylde et BBR-skema.

Byggeskadeforsikring

Du skal orientere dig om, hvorvidt du skal indsende en byggeskadeforsikring.