Døgnplejefamilie til tre søskende – tre drenge på 8, 6 og 2 år

Er I godkendt som døgnplejefamilie, og kan I skabe trygge rammer for tre drenge på 8,6 og 2 år?

De tre børn beskrives som værende i god trivsel og udvikling. De to ældste klarer sig godt fagligt, og de klarer sig godt med deres fritidsaktivitet (gymnastik) og deres kammerater. De kan godt lide at tegne, spille fodbold og være på legeplads. Den yngste har en god kontakt til både børn og voksne på stuen og er særligt glad for leg med modellervoks.

Børnene bor pt. på en døgninstitution.

Jeres hjem kan være det rigtige for drengene, hvis I kan rumme deres udfordringer, skabe tryghed og en struktureret hverdag med tydelige rammer og forudsigelige voksne.

Børnene spiser ikke svinekød.

Om jer 

  • I er godkendt som døgnplejefamilie.
  • Der må gerne være andre børn i familien.
  • I er to voksne i familien.
  • I kan skabe en forudsigelig og struktureret hverdag for drengene. 
  • I kan bo i hele landet.

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i vores brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner – se kursusplan på vores hjemmeside.

Honorar
Vederlagsniveau for plejeopgaven fastsættes ud fra barnets støttebehov og det forventede omfang af plejefamiliens indsats. Der er mulighed for at indgå kontrakt ud fra en genforhandlings- eller gennemsnitsmodel.

Mere information
Du kan få flere oplysninger hos familieplejekonsulent Mette Bøgelund på 2611 2213.

Ansøgningsfrist senest tirsdag den 18. maj 2021

Send din ansøgning mærket "MB/2021-41" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link.

Om Familieplejen København   
Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.