Sådan melder du dig syg

  • Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, skal du give besked til jobcentret og a-kassen via www.jobnet.dk
  • Hvis du er tilknyttet vores beskæftigelsescenter eller en privat leverandør (anden aktør), skal du sygemelde dig på www.jobnet.dk og til dit beskæftigelsescenter eller til din private leverandør.
  • Er du i virksomhedspraktik, fleks - eller løntilskudsjob skal du også sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

Send sygdomsoplysninger

Når du har sygemeldt dig, skal du:

  • oplyse hvor lang tid du forventer at være syg
  • give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover.

Bemærk, at jobcentret har ret til at vide, hvad du fejler.

Du modtager et underretningsbrev via Digital post - det er her du skal udfylde oplysninger om din sag og søge om sygedagpenge digitalt.

Sådan søger du sygedagpenge digitalt

Log på MitSygefravær. Husk, at have dit NemID klar.

Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når du skal sygemelde dig eller sende oplysningsskema til kommunen.

Gå til lægen og få en lægeerklæring

Du får et brev fra jobcentret, hvor vi beder dig om en lægeerklæring.  Du skal derfor hurtigst muligt bestille tid hos din læge, der udfylder en lægeerklæring og sende den til os. Beskæftigelseskonsulenten i jobcentret vil bruge informationerne til jeres første samtale, hvor I sammen skal finde den bedste og hurtigste vej for dig tilbage til job. 

Hvis ikke du kan få en tid hos din læge inden samtalen, skal du booke tid så hurtigt, du kan, og oplyse om det til samtalen.

Første samtale i dit jobcenter

Første samtale

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode. Men er du syg i længere tid, bliver du senest 8 uger efter din sygemelding kontaktet af vores jobcenterafdeling, der hedder Center for Arbejdsfastholdelse

Du kan dog, inden der er gået fem uger, bede jobcentret om en ekstraordinær tidlig indsats - en såkaldt fast track-ordning. Så vil du komme til samtale 14 dage efter, du har bedt om denne ordning. Fast-track er for personer med en sygdom, der forventes at vare længere end otte uger. Måske har du en kronisk sygdom, der bliver værre i perioder – fx ledsmerter eller dårlig ryg, som giver smerter og kræver behandling og genoptræning. Eller det kan være, at du har været syg i længere tid med depression eller en anden psykisk lidelse. Har du spørgsmål om ordningen, så skriv til: fasttrack@bif.kk.dk

Til første samtale vil vi snakke om, hvordan du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme i arbejde. Det kan evt. være virksomhedspraktik eller lignende eller tilbud fra andre forvaltninger. Vi tager udgangspunkt i dine behov, og vurderer sammen, hvad der skal til. 

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig til samtalen ved at bruge 'Min Plan', som du finder på Jobnet, når du logger ind.  
Det er også i 'Min Plan', at du kan finde de aftaler, som du og din sagsbehandler har lavet. 
Du kan også se dagsordenen for din samtale her.

​Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde. 

Anden samtale i dit jobcenter

Omkring fire uger efter første samtale bliver du indkaldt til næste samtale.

Fokus for anden samtale: Fokus vil primært være at iværksætte eller følge op på den plan, der blev lagt til første samtale. Herunder om du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde.

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig til samtalen ved at bruge 'Min Plan', som du finder på Jobnet, når du logger ind.  
Det er også i 'Min Plan', at du kan finde de aftaler, som du og din sagsbehandler har lavet. 

​Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde. 

Tredje samtale i dit jobcenter

Fire uger efter anden samtale bliver du indkaldt til tredje samtale.

Fokus for tredje samatale: Fokus vil primært være på dit helbred - og om du har brug for yderligere undersøgelser eller behandling i sundhedsvæsenet. 
Vi snakker videre om, hvorvidt du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde. 

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig til samtalen ved at bruge 'Min Plan', som du finder på Jobnet, når du logger ind.  
Det er også i 'Min Plan', at du kan finde de aftaler, som du og din sagsbehandler har lavet. 

​Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde. 

Fjerde samtale i dit jobcenter

Fire uger efter tredje samtale bliver du indkaldt til fjerde samtale.

Fokus for fjerde samtale: Fokus for fjerde samtale vil være, om der eventuelt mangler oplysninger fra din læge i forhold til at vurdere, om du kan fortsætte på sygedagpenge, hvis du er sygemeldt mere end 6 måneder. Vi snakker desuden om, hvorvidt du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde.

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig til samtalen ved at bruge 'Min Plan', som du finder på Jobnet, når du logger ind.  
Det er også i 'Min Plan', at du kan finde de aftaler, som du og din sagsbehandler har lavet. 

​Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde. 

Femte samtale i dit jobcenter

Fire uger efter fjerde samtale bliver du indkaldt til femte samtale.

Fokus for femte samtale: Hvis du har været sygemeldt i mere end 6 måneder, vil jobcentret vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges. Uanset hvad, kommer du ikke til at stå i en situation uden forsørgelse, så længe du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom. Vurderer jobcentret, at du ikke kan få sygedagpenge, og er du fortsat uarbejdsdygtig, vil du blive tilbudt et såkaldt jobafklaringsforløb, hvor du vil modtage ressourceforløbsydelse. 

På mødet taler vi derfor om dit videre forløb på enten sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Læs mere om dine muligheder, hvis du er sygemeldt i mere end 6 måneder

Printvenlig version: Oversigt over samtaler i jobcentret