Meld dig syg

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde dig syg til din arbejdsgiver. Det gælder også, hvis du er i et fleksjob eller i et løntilskudsjob. 

Du har først ret til sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg. Afhængig af din overenskomst og dit arbejdsforhold kan det være, at du kan fortsætte med at få løn. Det kan også være, at du mister din løn og i stedet skal søge om sygedagpenge.
Læs om sygedagpenge.

Send sygdomsoplysninger

Når du har sygemeldt dig, skal du oplyse, hvor lang tid du forventer, at være syg og give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover.
Du behøver ikke oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler, men jobcentret har ret til at vide det. 

Du modtager et underretningsbrev i din digitale postkasse med besked om ,at du skal afgive oplysninger til din sag via Mit Sygefravær   

Hvis du er alvorligt syg, gælder der andre regler. Se under punktet "Stand-by-ordning for alvorligt syge".

Selvbetjeningsløsning
Du kan også finde dine oplysninger på Mit Sygefravær   - husk at have dit NemID klar.

Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når du skal sygemelde dig eller sende oplysningsskema til kommunen.

 

Gå til læge og få lægeerklæring

Du vil få et brev fra Ydelsesservice København, der beder dig om en lægeerklæring. Du skal derfor hurtigst muligt bestille tid hos din læge, der udfylder en lægeerklæring og sender den til Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse.

Beskæftigelseskonsulenten i jobcentret vil bruge informationerne fra din læge og sammen med dig lægge en plan for, hvordan du bedst og hurtigst kommer tilbage i job. 

Hvis ikke du kan få en tid hos din læge inden samtalen, skal du booke tid så hurtigt, du kan, og oplyse om det til samtalen. Du behøver ikke at informere Jobcentret herom.

Fasthold dit arbejde - brug Fast track

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode. Men forventer du at være sygemeldt længere end otte uger, kan du bede Jobcenter København -  Center for Arbejdsfastholdelse om en ekstraordinær tidlig indsats - en såkaldt fast track-ordning. Så kan du få en samtale med kommunen indenfor 14 dage. 

Din arbejdsgiver kan også bede om en fast track-ordning til dig. Du vil så få besked via jobcentret. Du er ikke forpligtet til at deltage i en fast track-ordning, men hvis du ønsker det, skal du inden to dage bekræfte din arbejdsgivers anmodning, som jobcentret sender til dig. 

Erfaringen viser, at det ofte kan bremse en uheldig udvikling og mindske både menneskelige og økonomiske omkostninger, når man sætter hurtigt ind med støtte og konkrete redskaber til den sygemeldte og ikke mindst arbejdsgiveren.  

Læs mere om ordningen for fast track.
Har du spørgsmål om ordningen, kan du skrive til: fasttrack@bif.kk.dk

1. samtale med Jobcenter København

Første samtale

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode. Men er du syg i længere tid, bliver du senest 8 uger efter din sygemelding kontaktet af Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse.

Forventer du at være sygemeldt længere end otte uger, kan du bede jobcentret om en ekstraordinær tidlig indsats via den såkaldte fast track-ordning. Du kan læse mere om ordningen her på siden eller hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Til første samtale vil vi snakke om, hvordan du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde. Fx i form af en delvis raskmelding, en virksomhedspraktik eller en aftale om, at din arbejdsgiver fra din første sygedag får en refusion, der nedsætter udgifterne i forbindelse med dit sygefravær (§56 aftale). Vi tager udgangspunkt i dine behov, og hvad der skal til for, at du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig på samtalerne og få overblik over dine muligheder ved at logge på www.kbhijob.dk. Her vil alle informationer være målrettet netop dig. Ved at udfylde dine forventninger forud for samtalen, er du med til at sætte dagsordenen for mødet.

Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde, eller du er delvist raskmeldt. 

2. samtale med Jobcenter København

Omkring fire uger efter første samtale bliver du indkaldt til næste samtale.

Fokus for anden samtale: Fokus vil primært være at iværksætte eller følge op på den plan, der blev lagt til første samtale. Herunder om du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde. Du kan også blive henvist til et afklaringsforløb.

Du kan forberede dig på samtalerne og få overblik over dine muligheder ved at logge på www.kbhijob.dk. Her vil alle informationer være målrettet netop dig. Ved at udfylde dine forventninger forud for samtalen, er du med til at sætte dagsordenen for mødet.

Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde, eller du er delvist raskmeldt. 

3. samtale med Jobcenter København

Efter ca. fire uger fra anden samtale bliver du indkaldt til tredje samtale.

Fokus for tredje samatale: Fokus vil primært være på dit helbred - og om du har brug for yderligere undersøgelser eller behandling i sundhedsvæsenet. 
Vi snakker også videre om, hvorvidt du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde.

Du kan forberede dig på samtalerne og få overblik over dine muligheder ved at logge på www.kbhijob.dk. Her vil alle informationer være målrettet netop dig. Ved at udfylde dine forventninger forud for samtalen, er du med til at sætte dagsordenen for mødet.

Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde, eller du er delvist raskmeldt. 

4. samtale med Jobcenter København

Fire uger efter tredje samtale bliver du indkaldt til fjerde samtale.

Fokus for fjerde samtale: Fokus for fjerde samtale vil være, om der eventuelt mangler oplysninger fra din læge i forhold til at vurdere, om du kan fortsætte på sygedagpenge, hvis du er sygemeldt mere end 6 måneder. Vi snakker desuden om, hvorvidt du får den rigtige indsats, og hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde.

Du kan forberede dig på samtalerne og få overblik over dine muligheder ved at logge på www.kbhijob.dk. Her vil alle informationer være målrettet netop dig. Ved at udfylde dine forventninger forud for samtalen, er du med til at sætte dagsordenen for mødet.

Hvis du er for syg til at møde op 

Samtaler med jobcentret kan foregå telefonisk, hvis du er for syg til at møde, eller du er delvist raskmeldt. 

5. samtale med Jobcenter København

Fire uger efter fjerde samtale bliver du indkaldt til femte samtale.

Fokus for femte samtale: Hvis du har været sygemeldt i mere end 6 måneder, vil jobcentret vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges. Uanset hvad, kommer du ikke til at stå i en situation uden forsørgelse, så længe du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom. Vurderer jobcentret, at du ikke kan få sygedagpenge, og er du fortsat uarbejdsdygtig, vil du blive tilbudt et såkaldt jobafklaringsforløb, hvor du vil modtage ressourceforløbsydelse. 

På mødet taler vi derfor om dit videre forløb på enten sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Læs mere om dine muligheder, hvis du er sygemeldt i mere end 6 måneder 

Printvenlig version af samtaleforløbet i jobcentret