Trin 1 - Meld dig ledig

Den første dag du er ledig, skal du melde dig som arbejdssøgende hos din a-kasse og på jobnet.dk.

Meld dig ledig på jobnet.

Derefter skal du udfylde og sende en ledighedserklæring til din a-kasse. Den finder du på din a-kasses hjemmeside. 

Husk at du skal søge job i hele din ledighedsperiode - også i de perioder, hvor du deltager i kurser eller er i aktivering. Du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter registreres i joblog i "Min side" på jobnet.dk.

Jobcenteret og a-kassen kan pålægge dig at søge konkrete jobs, eller at du skal søge et antal jobs om ugen.

Du kan altid få hjælp i dit Jobcenter - Find ud af, hvilket jobcenter, du hører til.

Trin 2 - Tjek jobforslag hver uge

Du skal logge på "Min Side" på jobnet.dk mindst hver 7. dag - her skal du tjekke, hvilke jobforslag der er til dig. 

Vigtigt! Hvis du glemmer det, så risikerer du at blive afmeldt jobcenteret. Det betyder, at du kan du miste din ret til dagpenge, indtil du er tilmeldt igen.

Jobnet.dk har en sms-service, du kan tilmelde dig. Den kan minde dig om at tjekke dine jobforslag på jobnet.dk hver uge. 

Trin 3 - Opret dit cv

Inden for de første 2 uger skal du oprette et cv på jobnet.dk, som din a-kasse skal godkende. 
Læs om det gode cv
Gå til jobnet.dk

Trin 4 - SAMTALER I A-KASSEN OG JOBCENTERET

 • Inden for 2 uger
  Du skal til cv-samtale i din a-kasse – sammen med en gruppe af andre ledige medlemmer – hvor du bliver vejledt i at lave et fyldestgørende cv og får at vide, hvordan du i det hele taget forholder dig som ledig.
   
 • I løbet af de første 6 måneder
  Jobcenteret - du skal til 6 samtaler i jobcenteret i løbet af de første 6 måneder - ca. en samtale om måneden. Din a-kasse deltager i samtalen i 5. eller 6. måned - medmindre du ikke ønsker det.
  A-kassen - i løbet af de første 6 måneder skal du til 2 rådighedssamtaler i din a-kasse. Den første, inden der er gået 3 måneder - og den anden, inden der er gået 6 måneder.
   
 • Efter 6 måneder
  Du skal til samtale i jobcenteret hver 3. måned - og til rådighedssamtaler i din a-kasse efter behov.

Forbered dig inden dine samtaler
Du kan forberede dig til samtalen ved at bruge 'Min Plan', som du finder på Jobnet.  
Det er også i 'Min Plan', at du kan finde de aftaler, som du og din sagsbehandler har lavet. 

Du skal selv booke dit næste møde
Du booker selv dit næste møde på Jobnet. Du får besked på Jobnet.dk, når det er tid til at booke din næste samtale i Jobcenteret. 

OBS! Skal du starte i et job, på barsel eller på pension inden for 6 uger, så ring til os og giv besked. Det betyder nemlig, at du ikke behøver at komme til samtale i jobcenteret, men at vi kan tage samtalen med dig på telefon eller digitalt  i stedet.  

Trin 5 - HVIS DU ER FAGLÆRT, UFAGLÆRT ELLER HAR EN KORT, VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, videregående uddannelse, har du forskellige muligheder for at uddanne dig og dermed øge dine muligheder for at komme i job:

Seks ugers jobrettet uddannelse 

Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, videregående uddannelse, der også er en erhvervsfaglig uddannelse, kan du tage en 6-ugers jobrettet uddannelse - og få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for.  

Du kan kun få én jobrettet uddannelse. Du skal være færdig med uddannelsen, inden du har været ledig i 9 måneder. 
Læs mere om uddannelsen

Korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb

Du kan også komme på korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes at være job. Disse uddannelsesforløb har forskellig varighed. Der er i alt 580 forskellige forløb. Det er typisk AMU-kurser inden for fx bygge og anlæg, jern, metal og auto, industriproduktion, hotel og restauration og it- og teleområdet. 
Jobcenteret skal godkende dit valg af uddannelse.
Uddannelsen skal være afsluttet, inden din dagpengeperiode udløber.
Se listen over korte, erhvervsrettede uddannelser.

Voksenlærling

Hvis du er over 25 år og enten ufaglært eller har en faglig uddannelse, du ikke har brugt i 5 år, kan du blive faglært via en såkaldt voksenlærling-ordning. 
Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. 
Læs mere om, hvordan du kan blive faglært.

En hel erhvervsuddannelse

Er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en erhvervsuddannelse allerede i starten af din periode som ledig. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden på 2 år.

Mens du tager en erhvervsuddannelse, kan du gennem din a-kasse søge om at få 80 procent af den maksimale dagpengesats. Du har derudover mulighed for at låne resten, så du kommer op på det fulde dagpengebeløb. Lånet kan være op til ca. 3.500 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. 

Alle over 25 år skal gennemføre erhvervsuddannelsen som en voksenuddannelse. Det betyder, at der tages hensyn til, at du som voksen har flere kvalifikationer og kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Du får en uddannelsesplan på erhvervsskolen, så du kan se, hvor meget skole og hvor meget praktik i virksomheden, du mangler.

Vær opmærksom på, at du kun har tre forsøg til at vælge en erhvervsuddannelse. 
Se erhvervsuddannelser

Få papir på dine erfaringer

Har du erhvervserfaring, og vil du gerne i gang med en uddannelse, kan du bede jobcenteret om en såkaldt realkompetencevurdering. Det foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, laver en vurdering af dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og reducere uddannelseslængden. Tal med dit jobcentret, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 

Læse-, skrive- eller regnetest

Har du problemer med at læse, skrive og regne kan du vælge at tage en test, som vi så vurderer ud fra, om det er relevant, at du får et læse-, skrive- eller regnekursus. 

Praktik, løntilskud eller jobrotation i en virksomhed 

Hvis du ikke har behov for mere uddannelse, skal du sammen med dit jobcenteret finde ud af, hvilket tilbud der så kan være det rette for dig. Det kan være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. 

Du kan komme i praktik i en virksomhed allerede fra den første ledighedsdag. Men vær påmærksom på, at hvis du: 

 • er under 50 år - så skal du være i gang med en form aktivering - eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud - efter 6 måneders sammenlagt ledighed.
 • er over 50 år - så skal du være i gang med en form aktivering - eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud - efter 3 måneders sammenlagt ledighed. 

Læs mere om virksomhedspraktik og løntilskud.

Ledig mere end 16 måneder

Hvis du stadig er ledig efter 16 måneder, vil du få en særlig indsats med eksempelvis en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og en virksomhedspraktik eller et løntilskud.

Få inspiration til din jobsøgning

Trin 5 - HVIS DU HAR EN MELLEMLANG ELLER LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Hvis du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, har du oftest ikke behov for mere uddannelse, men derimod pratisk erhververfaring. Du skal derfor sammen med dit jobcenter finde ud af hvilket tilbud, der kan være det rette for dig - om det skal være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation.

Du kan allerede fra din første ledigheddag starte i en virksomhedspraktik.

Når du har været ledig i 6 måneder, kan du starte i en:

Løntilskudsstilling i en privat virksomhed
Løntilskudsstilling i en offentlig virksomhed 
Jobrotationsordning.

Dagpenge ophører efter 2 år

Vær opmærksom på, at dine dagpenge ophører, når du har modtaget dagpenge i sammenlagt 2 år, inden for 3 år. Hvis du har arbejdet undervejs, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode i op til et år.
Har du spørgsmål til dine dagpenge, er det altid din a-kasse, du skal ringe eller skrive til. Det er a-kassen, der vurderer, om du er berettiget til dagpenge.

Læs mere om reglerne for dagpenge og dine muligheder, hvis din dagpengeperiode ophører.