Direktionssekretær til Sekretariat på Københavns Rådhus

I Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat søger vi en kollega, der vil være med til at udvikle København.

Du skal understøtte arbejdet med at koble visioner og virkelighed sammen i en forvaltning, som længe har stået i spidsen for klimaløsninger, cykeldagsorden, de levende byrum og i det hele taget en byudvikling, hvor mennesker er i centrum. Vi arbejder tæt på borgmester, direktion og det politiske udvalg i feltet mellem politik og administration.

Vi er tæt på den politiske proces, som ofte bliver en del af den offentlige debat.

Vi søger en serviceminded direktionssekretær, som sammen med den øvrige direktionsgruppe skal have særligt fokus på:

  • Planlægning af direktionens møder og kalendere
  • Afvikling af direktionens aftaler og opfølgning herpå
  • Indhentning af mødematerialer
  • Diverse ad hoc-opgaver for direktionen
  • Samarbejde med den øvrige forvaltning uden for rådhuset.

Du har erfaring med betjening af øverste ledelsesniveau i en politisk styret organisation, og du har en relevant uddannelse.

Du er god til at kommunikere både mundtligt, skriftligt og socialt. Du har gode samarbejdsevner og formår at arbejde systematisk.

Du kan også fastholde overblikket og følge opgaverne til dørs, selv når der er travlt.

Det er vigtigt, at du er superbruger i Office, ikke mindst Outlook, og du har gerne kendskab til elektronisk journalisering og bestilling.

Du vil blive en del af direktionsgruppen, der lige nu består af to direktionssekretærer og to direktionsassistenter. Vi sidder i direktionens forkontor, der er præget af et højt tempo, stort engagement og af, at mange forskellige mennesker kommer forbi i løbet af en arbejdsdag.

Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling.

Vi er 22 kolleger i Sekretariatet på Københavns rådhus. Vi har flextidsordning, men planlægningen af din arbejdstid vil ske i samarbejde med direktionen og dine kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat den 1. august 2017.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktionsassistent Anne Mette Greve Olesen på 2688 5803 eller sekretariatschef Thomas Højlt på 2014 9080.

Søg stillingen via nedenstående link senest den 15. juni 2017
Der forventes afholdt samtaler i uge 25. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.