Direktion i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

Den administrerende direktør har det overordnede administrative ansvar, ansvar for betjening af det politiske niveau samt for beskæftigelse og integration.

Kontaktoplysninger

E-mail: RX9B@kk.dk
Tlf: 33 66 28 51

Løn

Line Nørbæks årsløn (april 2021): 1.729.881,96 kr. ekskl. pension.
Pensionsbidrag udgør 20,17%

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen

Jeppe Bøgh Andersen

Jeppe Bøgh Andersen har direktøransvaret for:

  • Jobparate borgere
  • Integration
  • Økonomi

Kontaktoplysninger

E-mail: K95W@bif.kk.dk
Tlf: 33 66 35 60

Løn

Jeppe Bøgh Andersen årsløn (april 2021): 1.278.423,84 kr. ekskl. pension.
Pensionsbidrag udgør 20,17%

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen

Marianne Sørensen

Marianne Sørensen har direktøransvaret for: 

  • Udsatte borgere 
  • Ungeindsatsen 
  • Digitalisering

Kontaktoplysninger

E-mail: LI8S@kk.dk
Tlf: 33 66 35 60

Løn

Marianne Sørensens årsløn (April 2021): 1.278.423,84 kr. ekskl. pension.
Pensionsbidrag udgør 20,17%

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen