Få rådgivning om dine rettigheder som lejer i en almen bolig

Du kan mod betaling få rådgivning og svar på de mest almindelige spørgsmål om dine rettigheder som lejer her:

Søg støtte til husleje eller beboerindskud

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte.

Du kan også søge om lån til at betale depositum, altså beboerindskud, hvis du flytter ind i et alment byggeri, en almen ældrebolig eller et bofællesskab.

Vil du ændre eller forbedre din almene bolig

Forbedring af din bolig

Som et alternativ til renovering i boligafdelingen er der forskellige muligheder for individuelt at lave forbedringer. Der skelnes mellem

  • Afdelingsfinansierede forbedringer (kollektiv råderet)
  • Individuelle forbedringer af de enkelte boliger (individuel råderet)
  • Lejerens installationsret.

Læs mere om de forskellige ordninger her (pdf). 

Opsætning og nedtagning af skillevægge

Du kan ændre på antallet af rum i din almene bolig ved at opsætte eller nedtage ikke-bærende skillevægge. Nedtagning, flytning eller opsætning af skillevægge er ikke en forbedring af boligen, derfor får du ikke godtgørelse for ændringerne, når du flytter ud.

Du søger om godkendelsen hos din egen boligorganisation. De behandler ansøgningen og får derefter kommunens godkendelse.

Hvis du bliver uenig med din udlejer

Beboerklagenævnet afgør uenigheder mellem beboere i almene boliger og udlejere om fx husordener, manglende huslejebetaling, ind- og fraflytninger samt ventelister.

Nævnet behandler bl.a. sager om:

  • Husorden
  • Mangler ved indflytning og mangler under lejeperioden
  • Retten til fremleje og bytte
  • Ventelister
  • Råderet
  • Uenighed om lejers forpligtelser til at istandsætte og om tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud. 

Sådan klager du til Beboerklagenævnet

Du kan sende din klage med almindelig post eller som e-mail til:
 
Københavns Borgerservice
Sekretariat og Nævn
Nyropsgade 1
Postboks 493
1506 København V
E-mail: Husleje@okf.kk.dk  

Det koster 143 kroner (2017) pr. sag at klage til Beboerklagenævnet.