Udvidet vejledning

Københavns kommune har tre Sprogcentre i København: IA Sprogcenter, Københavns Sprogcenter og CBSI Sprogcenter. 
Her kan du kan få vejledning om:

 • praktik
 • job med løntilskud
 • uddannelsesmuligheder efter sprogskolen
 • mulighed for mentor
 • mulighed for danskundervisning efter skoletid
 • mulighed for lektiehjælp 

Vejledningen er kun for borgere, der ikke modtager kontanthjælp eller dagpenge, men som har behov for vejledning.

Åben rådgivning

Vejlederen har åben rådgivning på to af sprogcentrene:

 • Mandag: Københavns Sprogcenter, Flæsketorvet 60, 3. sal
 • Onsdag: IA Sprogcenter, Vibevej 9-15 
 • Torsdag: IA Sprogcenter, Vibevej 9-15   

Hvis du vil have mere information eller ønsker vejledning på et af sprogcentrene,
kontakt: Tina Kajhøj, 26775962, xu79@bif.kk.dk

Hvis du vil have mere information eller ønsker vejledning på et af sprogcentrene, kontakt: Tina Kajhøj, 26775962, xu79@bif.kk.dk

First Job Copenhagen: KARRIERE-RÅDGIVNINGSSFORLØB FOR HØJTUDDANNEDE UDLÆNDINGE

'First Job Copenhagen' er et kompetence - og karrierevejledningsforløb for højtuddannede udlændinge, der har behov for at få forbedret deres muligheder på det danske arbejdsmarked. 

Vi har fokus på at ændre deltagernes selvopfattelse, så ser sig selv som velkvalificeret professionelle kandidater med særlige kompetencer.

I den proces kommer vi omkring: 

 • Dansk arbejdskultur
 • Kompetenceafklaring
 • Networking
 • LinkedIn-profiler
 • Præsentationsteknik
 • Rammerne for en jobsamtale
 • Det gode cv og den rammende ansøgning
 • Individuel karrieresamtale

Sådan foregår kurset
Et introforløb på 5 dage holdt på engelskStartdato
Du kan se startdatoer og kontaktoplysninger på international.kk.dk.

Betingelser
For at få plads på kurset, skal du være udlænding, selvforsørger, højtuddannet og bosiddende i København

Personlig samtale for familiesammenførte borgere og flygtninge

Hvis du er flygtning eller familiesammenført borger i København (dog ikke familiesammenført efter EU-retten), vil du blive inviteret til en personlig samtale, hvor der udarbejdes en såkaldt integrationskontrakt.

Integrationskontrakt
En integrationskontrakt skal beskrive dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål og aktiviteter, der skal sikre, at du kan nå målene. Kontrakten indeholder også oplysninger om dine erhevrvserfaringer, din uddannelse og dine sprogkompetencer. Integrationskontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse.  

Til samtalen vil du også høre om dine muligheder for at få danskundervisning og for at komme i arbejde.

Det er en god ide, hvis du medbringer dit CV på engelsk eller dansk til samtalen. 


Det kan også være en god ide, at gøre dig overvejelser om, hvad du gerne vil beskæftige dig med i Danmark på længere sigt og hvilken sprogskole, du gerne vil gå på. Overvej også hvilke spørgsmål, du har til danskuddannelse og beskæftigelse.

GREATER COPENHAGEN CAREER PROGRAM - for internationale studerende

Greater Copenhagen Career Program er for internationale studerende, der er i gang med eller nyligt dimitteret fra et fuldtidsstudie i Danmark.

For internationale studerende
Programmet er et 6-måneders kombineret mentor- og jobsøgningsforløb indeholdende en række engelsksprogede jobsøgnings-arrangementer og en personlig mentor til hver deltager. Mentoren arbejder inden for den studerendes fagområde og kan derfor vejlede den studerende ift. jobsøgning inden for sit fag i Danmark.

Læs mere her

Copenhagen Host Program

Med Københavns Værtsprogram kan du ansøge om at få en frivillig københavnsk vært i et halvt år: Værten kan  hjælpe dig med at få en god start på livet i Danmark. Vi ved, at det ofte er en stor udfordring at lære sproget, orientere sig i byens mange servicetilbud og få et netværk, der kan føre til venskab, job eller uddannelse. Derfor har vi samlet en gruppe af københavnere, der fungerer som enten:

 • Karriereværter - som kan introducere dig til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet i Danmark. Du vil blive matchet med en vært, ud fra jeres fælles faglige baggrund. 
 • Kulturværter - som kan introducere dig til kultur- og foreningslivet i København. Du vil blive matchet med en vært der deler dine fritidsinteresser.

Hvis du er i tvivl om, hvilken vært vil være den rigtige for dig, kan vi hjælpe dig med at finde ud af det. Vi kan også hjælpe med inspiration til aktiviteter, og vi følger op på forløbet i løbet af det halve år. 

Hvis du vil deltage
Hvis du vil deltage i værtsprogrammet, skal du have bopæl i København og kunne mødes med din vært minimum 1-2 gange om måneden i de seks måneder, programmet varer.

De københavnere, der melder sig til værtsprogrammet, er indstillet på at få nye bekendtskaber og lære om andre kulturer og erfaringer.

Du skal være opmærksom på, at din vært ikke kan give dig et job, et sted at bo eller penge. Værterne er frivillige og hjælper dig ud fra deres egne erfaringer og bedste formåen. De erstatter ikke professionelles arbejde. Det er gratis at deltage i Københavns Værtsprogram.

Sådan tilmelder du dig
Hvis du gerne vil have en vært i København, skal du kontakte Kari Mørkøre-Yde på 20 33 71 65 eller på cphhostprogram@bif.kk.dk 

Find Copenhagen Host Program. 

 

Copenhagen Career program - for medfølgende ægtefæller

Copenhagen Career Program er for ægtefæller, der bor i København og er gift/kæreste/partner med en international borger, der arbejder eller studerer i Danmark.

Medfølgende ægtefæller kan deltage i:

• Informationsmøde om services og muligheder for jobsøgende medfølgende ægtefæller
• Jobsøgningsarrangementer med fokus på karriere og jobsøgning i Danmark 
• Jobsøgningskursus

Hvis du vil deltage
For mere information og tilmelding til informationsmøde, skal du kontakte Dorthe Kingo Vesterlund på 20 53 87 64
eller på cphcareerprogram.@bif.kk.dk

Læs mere om Copenhagen Career program
Og find Copenhagen Career program på facebook.

 

Kom i praktik i en virksomhed

Du har mulighed for at søge et praktikophold i en virksomhed på mellem 4-13 uger. Du får ikke løn under en praktik, men det kan være en god mulighed til at få mere eller ny joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job. Derudover får du mulighed for at vise en virksomhed, hvilke kompetencer du har.

For at få mere information om virksomhedspraktik kan du kontakte Jobcenter Copenhagen International i International House. 

Opkvalificerende tilbud

Som international borger har du muligvis ret til at søge om opkvalificerende tilbud, som fx et hygiejnebevis. Dine muligheder for opkvalificering kommer an på, hvilken opholdstilladelse du har. 

Du kan kontakte Jobcenter Copenhagen International i International House for mere information.

Få en midlertidig ansættelse med løntilskud

En løntilskuds-stilling er en tidsbegrænset ansættelse på mellem 4-12 måneder. Løntilskud kan være en god måde at få foden inden for i en virksomhed.

Lønnen afhænger af, om du bliver ansat i en offentlig eller privat løntilskuds-stilling.

 • I det offentlige svarer lønnen til kontanthjælp.
 • I det private aftales løn og timetal mellem dig og arbejdsgiver. Kommunen betaler en del af lønnen.

Som international borger afhænger din ret til at søge et job med løntilskud af, hvilken type opholdstilladelse du har. Du kan kontakte Jobcenter Copenhagen International.