Dine rettigheder

  • Du har ret til at give udtryk for din holdning på Børn og unge-udvalgets møde.
  • Du vil automatisk få tilsendt Socialforvaltningens sagsoplæg inden mødet. Derudover har du ret til aktindsigt i hele dit barns sag. Du skal kontakte dit barns sagsbehandler, hvis du ønsker aktindsigt
  • Du har ret til gratis advokathjælp ved udvalgets behandling af sagen både før, under og efter mødet i udvalget. Dette gælder dog kun i den konkrete sag, som udvalget træffer afgørelse i. 
  • Du har ret til at have en bisidder med på mødet, dvs. en person der kan hjælpe og støtte dig, fx en ven.
  • Du har ret til at klage til Ankestyrelsen over Børn og unge-udvalgets afgørelse.
  • Du har ret til at få behandlet Ankestyrelsens afgørelse i retten, hvis Ankestyrelsen følger Børn og unge-udvalgets afgørelse.
  • Du har ret til gratis tolk.

Dit barns rettigheder

Dit barn har ret til at have en person med til mødet, som det føler sig tryg ved, og som kan støtte dit barn i at få sagt de ting, som det gerne vil sige. Det kaldes en bisidder og kan fx være en pædagog eller en anden fra dit barns netværk. Hvis dit barn er over 12 år, har det de samme rettigheder, som du har - fx ret til gratis advokathjælp.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler. Hvis dit barn skal anbringes eller allerede er anbragt, kan du få støtte og vejledning hos Forældrestøtten på telefon 7026 2470 eller email foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Hvis du har spørgsmål om selve mødet, kan du kontakte Børn og unge-udvalgets sekretariat på telefon 33 17 34 14 eller email BogUudvalg@sof.kk.dk.