Puljens formål

​Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskolers formål er, at styrke: 

 • Udviklingen af nye aktiviteter, hvad angår form, indhold og målgruppe
 • Samarbejdet aftenskolerne imellem eller mellem aftenskoler og andre aktører
 • Aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til udviklingen af københavnernes fritidsliv i Københavns Kommune
 • Aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til løsning af politiske indsatsområder i Københavns Kommune.

Kriterier som projektet skal opfylde

Projektet skal opfylde et eller flere af følgende formål: 

 • Øge antallet af brugere af aftenskolens kursus- og aktivitetstilbud
 • Øge mangfoldigheden blandt brugere ved integration af etniske minoriteter eller andre målgrupper
 • Give aftenskolen mulighed for at spille en rolle inden for et nyt politisk indsatsområde
 • Udvikle aftenskolens aktivitetsformer 
 • Sikre kompetenceudvikling af aftenskolens leder, bestyrelsesmedlemmer og administrative personale.

Københavns Kommune anbefaler, at I læser Retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen

Det kan I få tilskud til – og det kan I ikke få tilskud til

Det kan I søge tilskud til hos udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler: 

 • Løn til projektleder og koordinatorer
 • Løn til den ene af to undervisere, når der er tale om udvikling af pædagogiske metoder
 • Materialer i et mindre omfang
 • Foldere, avisannoncer og lignende, der synliggør projektet
 • Andre udgifter der vurderes afgørende for projektets succes.

Der kan I ikke søge tilskud til hos dviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler: 

 • Anlægsbyggeri – herunder renovering
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning, som ansvarsmæssigt er placeret uden for folkeoplysningsloven
 • Forplejning
 • Indkøb af større materiel af varig værdi, som for eksempel biler, fjernsyn, Av-udstyr, kontorudstyr mv.
 • Løn og honorarer til regionale eller nationale konsulenter
 • Undervisning eller lokaler, der støttes via Folkeoplysningsloven.

Krav om finansiering

Det er et krav fra aktivitets- og udviklingspuljen for aftenskoler, at I selv finansierer 25 procent af projektet (medfinansiering). Jeres egen del af finansieringen kan komme fra andre puljer, aftenskolen selv eller være frivilligt arbejde i projektets periode.

Hvis du har spørgsmål til udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Hvis du har spørgsmål til udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler kan du kontakte: 

Lone Frandsen
Tlf.: 33 66 38 71

Lars Eisenhardt
Tlf.: 51 82 59 71

E-mail: aftenskole@kff.kk.dk