Hvad er NemID?

NemID er den nye digitale signatur. Det er din adgang til både offentlig og privat selvbetjening på internettet. Du logger på med NemID med brugernavn, adgangskode og nøglekort.

NemID er påkrævet, hvis du ønsker sikker, digital kommunikation med Københavns Kommune. Digital signatur er en mulighed for at identificere sig i den digitale verden. Systemet indfrier de basale krav borgere, myndigheder og private virksomheder stiller til sikkerhed for at udveksle fortrolige og følsomme oplysninger over internettet.

Læs mere om NemID på NemID.nu

Kan offentlige myndigheder sende sikker post til hinanden?

Alle offentlige myndigheder i stat, region og kommune har som udgangspunkt ret til at sende breve og dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder og udelade papirversionen.

Alle dokumenter, der udveksles mellem offentlige myndigheder, er omfattet af denne ret, med mindre lovgivningen stiller særlige krav, fx hvor underskrifter specifikt nævnes som forudsætning for gyldighed. Eller hvis dokumenterne ikke foreligger i digital form hos afsender, fx kopier af breve fra borgere eller andre myndigheder.

Hvad er sikker post?

Vi anbefaler, du anvender Digital Post, hvor du med din NemID logger på for at skrive sikkert med kommunen.

Hvis du ikke har Digital Post, kan du bruge Sikker post, som er e-mail, der via et vCard er krypteret og signeret med digital signatur eller NemID. Kryptering forhindrer, at uvedkommende kan læse din e-mail, når du sender den gennem internettet. Det giver dig sikkerhed for, at e-mailen ikke bliver ændret undervejs. Signeringen giver dig sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet. 

Hvad er et vCard?

I postprogrammet Outlook kaldes Kontaktperson for vCard. vCard'et indeholder udover stamoplysninger om det kontor, som indbakken tilhører også indbakkens certifikat, som sikrer sikker forsendelse (certifikatet kan ses under fanen 'Beviser' i vCard'et).

Hvorfor skal jeg sende sikker post?

Du skal sende dine henvendelser sikkert med enten Digital Post eller sikker post via Vcard, fordi du som afsender har sikkerhed for, at henvendelse ikke kan læses af andre end modtageren, og at modtageren af henvendelsen er sikker på din identitet. 

Samtidig har Københavns Kommune mulighed for at svare dig sikkert på din henvendelse, også selv om den indeholder private oplysninger (personhenførbare). For at vi må svare dig på din henvendelse med sikker post via vCard skal du angive i henvendelsen, at du gerne vil modtage svaret elektronisk.

Hvad er digital signatur?

Digital signatur eller NemID er påkrævet, hvis man ønsker sikker, digital kommunikation med Københavns Kommune. Digital signatur er en mulighed for at identificere sig i den digitale verden. Systemet indfrier de basale krav borgere, myndigheder og private virksomheder stiller til sikkerhed for at udveksle fortrolige og følsomme oplysninger over internettet.

Læs mere om digital signatur på digitalsignatur.dk

NemID er den nye digitale signatur og har fra 1. juli 2010 erstatte digital signatur. Du kan ikke længere få udstedt den digitale signatur, men kan bruge den du har indtil den udløber.