Det skal du vide om gæld til kommunen

Specielt ved krav om tilbagebetaling

Hvis du har modtaget et krav om tilbagebetaling i af kontanthjælp, regulering af daginstitution og pension:

 • Københavns Kommune fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de gældende love/bekendtgørelser
 • Hvis du ikke overholder betalingen, får du automatisk en rykker, som koster 250 kroner (2018). Betaler du stadig ikke, sender kommunen uden yderligere varsel kravet til inddrivelse i SKAT.

Modregning i udbetalinger fra Københavns Kommune

 • Hvis du får udbetalt penge fra Københavns Kommune og samtidig skylder kommunen penge, vil kommunen modregne vores tilgodehavende, før vi udbetaler til dig
 • Modregninger sker primært i løn og sygedagpenge.

Modregning i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark

 • Selv om der er indgået betalingsaftale/fastsat betalingsordning vil kommunen modregne i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark
 • Det gælder for eksempel overskydende skat, pensions- eller boligstøtte-udbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det
 • Har du gæld, som manglende betaling for dag- og klubtilbud samt skolefritidsordning, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Fradrag i løbende udbetaling af kontanthjælp

 • I de tilfælde, hvor en særlov giver mulighed for at trække udbetaling af kontanthjælp fra, vil det finde ske i fagforvaltningen
 • Der kan ske fradrag i udbetalinger af kontanthjælp, hvis du skylder til dag- eller klubtilbud eller skolefritidsordning.

Hvis du får et rykkerbrev

 • Har du ikke betalt, sender kommunen rykker til din folkeregisteradresse/digital post
 • Det er dit eget ansvar at holde øje med, om du har fået post
 • Det er ikke kommunens ansvar, hvis post ikke kan afleveres fx fordi postkassen er overfyldt. Det er heller ikke kommunens ansvar, når du glemmer at se efter post i din digitale postkasse
 • Ønsker du flere informationer om at få post fra det offentlige med digital post, kan du læse mere i Lov om offentlig digital post.

Hvis du mangler et indbetalingskort

 • Indbetalingskort vil blive sendt sendt til din digitale postkasse
 • Har du søgt om, og fået godkendt, fritagelse for digital post sender kommunen indbetalingskort som almindelig post.

Gebyr for rykker

 • Gebyrpolitikken skal for kommunale krav tillagt udpantningsret følge gebyrloven
 • Gebyret udgør 250 kroner (2018) pr. rykker
 • Er det krav du skylder til kommunen tillagt udpantningsret, og er kravet sendt til inddrivelse i SKAT, behøver SKAT ikke at få dom for kravet. SKAT kan umiddelbart foretage udlæg i dine aktiver med henblik på at sælge dem på auktion
 • Gebyrpolitikken skal for kommunale krav, der ikke er tillagt udpantningsret, følge renteloven. Gebyret er omkostningsbestemt og er på 100 kroner (2018) pr. rykker
 • For at undgå gebyr på op til 250 kroner (2018) ved for sen betaling kan du på din borgerkonto selv lave en betalingsaftale og tilmelde dig Betalingsservice fra kommunens hjemmeside.

Renter

 • Københavns Kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling

Love