Begge eller en af jer bor i Københavns Kommune

Har I begge NemID, skal I sende ansøgningen om at indgå ægteskab (ægteskabserklæringen) digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen. I kan læse om krævet dokumentation her.

I kan sende ægteskabserklæringen med de krævede dokumenter via digital post på dette link.

Hvis et eller flere af de nedenstående forhold er gældende for jer, skal I sende nævnte dokumentation sammen med ægteskabserklæringen.

 • Er du dansk statsborger, men født i udlandet, skal du vedhæfte en kopi af dit pas
 • Er du ikke dansk statsborger skal du vedhæfte kopi af pas samt bevis for lovligt ophold
 • Er du dansk eller udenlandsk statsborger og indrejst i Danmark indenfor den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland(e)
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt ved dom inden for de sidste otte uger, skal du sende en kopi af den endelige skilsmissedom
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Har en af jer permanent ophold i Danmark, og er den anden af jer ikke statsborger i et EU-land, skal I underskrive og aflevere dokumentet, der hedder §11b. Se mere nedenfor under "Hvad betyder..."

Hvis du har problemer med eller spørgsmål til selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Københavns Kommune på tlf. 33 66 33 66.

Rådhusoplysningen accepterer kopi af dokumentation udstedt af udenlandske myndigheder, hvis I viser originalerne ved personligt fremmøde efter nærmere aftale med Rådhusoplysningen.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en uddannet translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Bemærk, at Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme og dødsattester legaliseret.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside.

I bor ikke i Københavns Kommune

Selvom I bor i en anden kommune, kan I vælge at blive viet i Københavns Kommune. 

I skal sende ægteskabserklæringen til én af de kommuner/den kommune, I bor i. 

 • I feltet ”Navn – på rådhus eller kirke” skriver I Københavns Rådhus
 • I feltet ”Vielsesdato” skriver I jeres ønske til dato. I vil herefter modtage en såkaldt prøvelsesattest fra den kommune, I bor i. Prøvelsesattesten skal I sende videre til Bryllupskontoret. En prøvelsesattest er et officielt dokument, der bevidner, at I har ret til at gifte jer. 

I bor begge i udlandet og vil giftes i Danmark

Har I begge NemID, skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

Har én af jer NemID, kan I sende den via digital post på dette link.

Har ingen af jer NemID, kan I sende den på e-mail til bryllup@kff.kk.dk.

Dokumentationskrav

 • Kopi af billedsiden i jeres pas
 • Kopi af bevis for lovligt ophold i Danmark, med mindre du er statsborger i et visumfrit land. Se liste over visumpligtige og visumfrie lande her
 • Kopi af civilstandsattest fra det land, I bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel den dag, I sender den
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Bemærk, at Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme og dødsattester legaliseret.

Rådhusoplysningen accepterer kopi af dokumentation udstedt af udenlandske myndigheder, hvis I viser originalerne ved personligt fremmøde efter nærmere aftale med Rådhusoplysningen.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en autoriseret translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Pris for behandling af sagen

Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale 870 kroner (2018) for behandling af sagen. Der kan betales med anden valuta, men beløbet skal svare til 870 kroner (2018). Kvittering for betaling skal I vedhæfte sammen med den øvrige dokumentation.

Pengene betales til:

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Reg.nr. 0216
Kontonummer 4069190650
Swift/BIC: DABADKKK
IBAN: DK1702164069190650

Du bor i Danmark og din kommende ægtefælle bor i udlandet

Har I begge NemID, skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

Har én af jer NemID, kan I sende den via digital post på dette link.

Bemærk venligst:

 • Er du dansk statsborger, men født i udlandet, skal du vedhæfte en kopi af dit pas
 • Er du ikke dansk statsborger, skal du vedhæfte kopi af pas samt bevis for lovligt ophold
 • Er du dansk eller udenlandsk statsborger og indrejst i Danmark indenfor den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland(e)
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt ved dom inden for de sidste otte uger, skal du sende en kopi af den endelige skilsmissedom
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.
 • Har en af jer permanent ophold i Danmark, og er den anden af jer ikke statsborger i et EU-land, skal I underskrive og aflevere dokumentet, der hedder §11b. Se mere nedenfor under "Hvad betyder..."

Fra din kommende ægtefælle med bopæl i udlandet skal I indsende følgende dokumentation:

 • Kopi af billedsiden i din kommende ægtefælles pas
 • Kopi af bevis for lovligt ophold i Danmark, med mindre hun eller han er statsborger i et visumfrit land. Se liste over visumpligtige og visumfrie lande her
 • Kopi af civilstandsattest fra det land, han eller hun bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel den dag, I sender den
 • Er hun eller han enke/enkemand, skal I vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er hun eller han skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal I sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Hvis en af jer bor i Danmark, skal der ikke betales for behandling af sagen.

Registrering af udenlandsk vielse

Er I blevet viet i udlandet, skal I have jeres vielse registreret af Folkeregisteret.

Læs mere om registrering af en udenlandsk vielse her

I bor i et nordisk land og vil giftes i Danmark

Hvis I bor i det samme nordiske land, kan I sende prøvelsespapirer fra en af jeres hjemkommuner sammen med et brev om, hvilken dato I ønsker at gifte jer. Prøvelsespapirerne er dokumenter, der bekræfter, at I har ret til at gifte jer. Papirerne skal I sende til Rådhusoplysningen.

Krav til dokumentation

Sverige (kontakt Skatteverket i din kommune):

 • Hindersprövning
 • Personbevis for begge parter
 • Intyg om vigsel

Norge (kontakt Folkeregisteret i din kommune):

 • Prøvingsattest
 • Kopi af pas

Island og Finland:

 • Prøvelsesattest
 • Kopi af pas

Færøerne og Grønland:

 • Prøvelsesattest

Pris for behandling af sagen

Hvis I er bosat i et nordisk land, og I sender ovenstående dokumenter til Rådhusoplysningen, er det gratis at blive gift.

Skal du giftes med en af samme køn?

Er I af samme køn og bosat i et nordisk land, skal I sende en ægteskabserklæring, da prøvelsen skal foretages efter dansk ret. Det betyder, at Rådhusoplysningen undersøger, om I opfylder betingelserne for at måtte gifte jer efter dansk ret. I skal sende ægteskabserklæringen med nedenstående dokumenter.

Nedenfor ser I, hvilke dokumenter I skal indsende:

Sverige:

 • Kopi af pas
 • Personbevis for begge parter

Norge:

 • Kopi af pas
 • Civilstandsattest

Island og Finland:

 • Kopi af pas
 • Civilstandsattest

Du er asylansøger

Er du asylansøger, kan du som udgangspunkt ikke blive gift. I visse tilfælde kan du dog få dispensation. Kontakt Bryllupskontoret på telefonnummer 3366 3366 for at få mere information.

Hvad betyder...

§11b-erklæring

§11b-erklæringen er et dokument, der handler om kendskab til reglerne for ægtefællesammenføring. Hvis du har permanent ophold i Danmark og skal giftes med en person, der er statsborger i et land uden for EU, skal §11b underskrives og sendes til Rådhusoplysningen sammen med ansøgningen om vielse. Du kan finde §11b-erklæringen på dansk her, og du kan finde §11b-erklæringen på engelsk her. En underskrevet §11b er ikke en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Civilstandsattest

En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Det betyder, at der står om du er gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark hentes disse oplysninger i cpr-registeret.

Prøvelsesattest

En prøvelsesattest er et dokument, der beviser, at I kan blive gift. Den myndighed der skal vie jer, skal have en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Skilsmissedom

En skilsmissedom er et dokument, der beviser at du er skilt. Skilsmissedommen skal være endelig, og det betyder, at skilsmissen ikke kan ankes. Skilsmissedokumenter fra visse lande skal legaliseres for at blive godkendt af Rådhusoplysningen.

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest kan bruges til at blive gift i udlandet og er bevis på, at du opfylder kravene til at blive gift efter dansk lovgivning. En ægteskabsattest er gyldig i fire måneder.

Ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen er den blanket, du skal udfylde, for at søge om at blive gift. Når ægteskabserklæringen er udfyldt og underskrevet, skal den sendes til din bopælskommune. På baggrund af ægteskabserklæringen kan der laves en prøvelsesattest eller en ægteskabsattest.

Økonomi

Et ægteskab har betydning for jeres indbyrdes økonomiske forhold. Det kan I læse om ved at klikke her. Hvis I ønsker mere viden, kan I finde informationer på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.