Så hurtigt får du dit danske kørekort

Det er politiet, der godkender kørekort. Derfor får du først dit kørekort, når politiet har godkendt. Ventetiden kan variere meget: 

 • Hvis dit oprindelige kørekort er fra et EU-land, vil du få dit danske kørekort, når Københavns Borgerservice har fået det godkendt i udstedelseslandet. Dette gøres via det danske Rigspoliti
 • Hvis dit oprindelige kørekort er fra et ikke EU-kørekort, og du skal op til en kontrollerende prøve, vil du få dit danske kørekort, når det er blevet godkendt af politiet
 • Hvis dit oprindelige kørekort er fra et ikke EU-kørekort, og du skal op til en kontrollerende prøve, vil du få udstedt et dansk kørekort, når både den teoretiske og praktiske prøve er bestået. For at kunne tage den kontrollerende prøve skal dit udenlandske kørekort først godkendes af politiet.

Får jeg et midlertidigt kørekort, som jeg kan køre på, mens jeg venter på det danske kørekort?

Borgerservice kan i de fleste tilfælde lave et midlertidigt kørekort til dig, mens du venter på at modtage dit danske kørekort. Men det kræver, at dit udenlandske kørekort er gyldigt og at du ikke har boet i Danmark i mere end 90 dage. 

Hvis du har boet i Danmark i mere end 90 dage, kan Borgerservice ikke lave et midlertidigt kørekort til dig. 

Hvis dit kørekort er udstedt i et EU-/EØS-land, vil du få et midlertidigt kørekort. Dette gælder dog ikke, hvis kørekortet er udstedt på baggrund af et kørekort uden for et EU-/EØS-land. 

Kan jeg få det udenlandske kørekort tilbage, mens jeg venter på mit danske kørekort?

Du kan ikke have både udenlandsk kørekort og dansk kørekort på samme tid.

Borgerservice har ikke mulighed for at skaffe det udenlandske kørekort tilbage, før undersøgelsen er færdig. Alle kørekort sendes til politiet, der tjekker om det er ægte. 

 

Så længe kan du køre på det udenlandske kørekort her i Danmark

Udenlandske kørekort er gyldige i 90 dage, efter at du er blevet registreret i cpr-registeret. Det er dog en betingelse, at kørekortet er skrevet med latinske bogstaver, eller at der følger en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk med. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed eller en organisation i udstedelseslandet.

Grønlandske kørekort er gyldige i 90 dage efter, at du er blevet registreret i cpr-registeret.

Kørekortet skal være udstedt på et tidspunkt, hvor du ikke har boet i Danmark i seks måneder.

Skal mit udenlandske kørekort oversættes?

Hvis kørekortet er udstedt i et EU-land, skal det ikke oversættes. 

Hvis kørekortet er udstedt uden for EU, kan der være krav om, at det er oversat af en autoriseret oversætter, fx hvis ikke hele kørekortet står på engelsk. 

Alt på kørekortet skal være oversat - både forside og bagside.

Rigspolitiet godtager følgende:

 • Oversættelser af tolke, som har tolkenummer fra Rigspolitiet og er godkendt af Rigspolitiet
 • Oversættelser lavet af udstedelseslandets repræsentation i Danmark (ambassade eller konsulat), og som er forsynet med repræsentationens underskrift og stempel
 • Oversættelser fra autoriseret translatør (med det ovale, røde stempel). 

Hvis dit kørekort er udstedt i Rusland, Sydkorea, Japan, Schweiz, Taiwan, Brasilien, Ukraine eller Australien, Capitol.

Er dit kørekort er udstedt i Rusland, Sydkorea, Japan, Schweiz, Taiwan, Brasilien, Ukraine eller Australien (kun Capitol Territory) skal du have det ombyttet til et dansk kørekort. Hvis kørekortet er gyldigt, kan du ombytte det uden at skulle til en kontrollerende prøve. 

Kørekortet skal være udstedt, inden du rejser ind i Danmark eller i en periode på seks måneder, hvor du har været udrejst af Danmark. 

Har du været udrejst af Danmark, uden at det er registeret, skal du huske at tage dokumentation for de seks måneders udrejse med i Borgerservice. Dokumentationen kan fx være stempler i dit pas på ind- eller udrejsen eller udskrifter fra din bankkonto. 

Borgerservice skal se dokumentation for, hvornår dit kørekort er udstedt første gang. Den dokumentation kan du få hos den myndighed, der har udstedt dit kørekort. 

Det skal du desuden tage med i Borgerservice:

 • Dit gyldige udenlandske kørekort
 • Gyldigt pas
 • Lægeattest udstedt af egen praktiserende læge. Lægeattesten skal afleveres i en lukket kuvert og må ikke være over tre måneder gammel
 • Foto, som ligger ved lægeattesten og er stemplet af lægen. Foto skal overholde retningslinjerne for foto til kørekort
 • Gyldig opholdstilladelse, hvis du ikke nordisk statsborger
 • Oversættelse af kørekortet, hvis ikke hele kørekortet står på engelsk
 • Penge til at til betale for ombytningen (se priser).

I Borgerservice skal du udfylde en erklæring. I den skal du skrive under på, at du har kørt bil inden for de seneste to år. 

Hvis dit kørekort ikke er gyldigt, skal du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve, for at få dit kørekort ombyttet til et dansk kørekort. 

Kategorier på kørekort

Du kan kun få udstedt et dansk kørekort til kategori B (almindelig bil). Hvis du har flere kategorier på dit udenlandske kørekort, som du gerne vil have på dit danske kørekort, skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve. 

Særligt for kørekort udstedt i Australien

Hvis det ikke fremgår af kørekortet, hvilken dato det er udstedt, skal du søge om en kørekortsrapport, der hvor de udsteder kørekort i dit hjemland. 

Kørekortsrapporten skal vedhæftes en såkaldt apostille fra dit hjemland eller den australske ambassade i København, før det kan godkendes af de danske myndigheder. Kontakt den australske ambassade i København for mere information. 

 

Hvis dit kørekort er udstedt i et land udenfor EU eller i et EU-land på baggrund af kørekort udstedt uden for EU

Er dit kørekort udstedt et af tre understående steder, skal du have det byttet til et dansk kørekort:

 • I et land udenfor EU
 • I Grønland
 • I et EU-land på baggrund af et kørekort udstedt uden for EU. 

Har du boet i Danmark i mere end 90 dage, kan du ikke få et midlertidigt kørekort, når du afleverer dit kørekort til ombytning. 

Det skal du tage med i Borgerservice:

 • Dit gyldige udenlandske kørekort 
 • Oversættelse af kørekortet, hvis ikke teksten står på engelsk. (Oversættelsen skal være lavet på ambassaden eller af godkendt tolk i Danmark)
 • Lægeattest udstedt af egen praktiserende læge. Lægeattesten skal afleveres i en lukket kuvert og må ikke være over tre måneder gammel
 • Foto, som ligger ved lægeattesten og har dit cpr-nummer på og er stemplet og underskrevet af lægen. Foto skal overholde retningslinjerne for foto til kørekort
 • Gyldig opholdstilladelse, hvis du ikke nordisk statsborger
 • Penge til at betale for ombytningen.

Dit udenlandske kørekortet skal være udstedt, inden du rejser ind i Danmark. Det kan også være udstedt i en periode på seks måneder, hvor du har været rejst ud af Danmark. Har du ikke være registreret udrejst af Danmark, skal du kontakte Folkeregisteret og få rettet oplysningerne i CPR. Du skal tage dokumentation for dine seks måneders udrejse med til Folkeregisteret (fx stempler i dit pas eller udskrifter fra banken). 

Borgerservice skal se dokumentation for, hvilken dato kørekortet er udstedt. Dokumentationen kan du få der, hvor kørekortet blev udstedt. 

Inden du kan få kørekortet byttet til et dansk kørekort, skal du bestå en kontrollerende køreprøve. Den består både af en teoriprøve og en praktisk prøve. Den første prøve er koster ikke noget.

Hvis du ikke taler og forstår dansk eller et sprog, som den motorsagkyndige taler, skal du have en tolk med til den kontrollerende køreprøve. Tolken skal være godkendt af politiet. Du skal selv betale udgifterne til tolken. Du kan få hjælp af din køreskole eller hos politiet til at finde en godkendt tolk. 

Hvis dit kørekort er udstedt i EU-lande, Norge, Lichtenstein, Island eller Færøerne

Hvis du har et kørekort fra et EU-land eller Island, Norge eller Lichtenstein, kan du bruge det i Danmark, så længe det er gyldigt. 

Hvis dit kørekort er udstedt på baggrund af et kørekort fra et land uden for EU, Norge, Lichtenstein, Island eller Færøerne må du køre på det i 90 dage, før du skal ombytte det for at have lov til at køre bil i Danmark. Du skal op til en kontrollerende køreprøve, før du kan få kørekortet ombyttet til et dansk kørekort. 

Hvis du bor i Danmark, kan du altid vælge at bytte dit kørekort til et dansk kørekort - uden at komme til kontrollerende køreprøve. Medmindre kørekortet er udstedt på baggrund af et kørekort fra et land uden for EU, Norge, Lichtenstein, Island eller Færøerne. Du bor i Danmark, hvis du er registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholder dig i Danmark i mindst 185 dage om året.

Vil du gerne ombytte dit kørekort, skal du huske at tage dette med i Borgerservice:

 • Dit originale udenlandske kørekort. Har du mistet det, skal du tage en bekræftelse på dit kørekort med. Den får du af de udenlandske myndigheder, som udstedte dit kørekort. Bekræftelsen må maks. være en måned gammel. Bekræftelsen skal være på enten dansk eller engelsk
 • Gyldigt pas
 • Foto. Det skal overholde retningslinjerne for foto til kørekort
 • Gyldig opholdstilladelse, hvis du ikke nordisk statsborger (brev fra Statsforvaltningen)
 • Når du ombytter dit kørekort til et dansk kørekort, skal du som udgangspunkt ikke have lægeattest med. Du skal kun have lægeattest med, hvis dit kørekort er gyldigt i en kortere periode, end hvad der er normalt i det land, hvor det er udstedt. Eller hvis du har kørekort til bus eller lastbil og disse er udløbet eller vil gøre det inden for en kortere periode. 

Du skal betale for ombytningen. Se priser. 

Hvis dit KØREKORT er UDSTEDT I SINGAPORE, USA, AUSTRALIEN, CHILE, BOSNIEN-HERZEGOVINA, SERBIEN, Isle of Man, CANADA eller New Zealand

Er dit kørekort udstedt i Singapore, USA, Australien, Chile eller Bosnien-Herzegovina, Serbien, Isle of Man, Canada eller New Zealand skal du have det ombyttet til et dansk kørekort. Hvis kørekortet er gyldigt, kan du ombytte det uden at skulle til kontrollerende prøve. 

Kørekortet skal være udstedt, inden du rejser ind i Danmark eller i en periode på seks måneder, hvor du har været udrejst af Danmark. 

Har du været udrejst af Danmark, uden at det er registeret, skal du kontakte Folkeregisteret og få det registreret. Du skal huske at tage dokumentation for de seks måneders udrejse med til Folkeregisteret. Dokumentationen kan fx være stempler i dit pas på ind- eller udrejsen eller udskrifter fra din bankkonto. 

Det skal du huske at tage med i Borgerservice

 • Dit gyldige udenlandske kørekort. (Den oprindelige udstedelsesdato skal stå på kørekortet. Hvis den ikke gør det, skal du huske dokumentation fra udstedende myndighed om, hvilken dato du fik kørekort første gang)
 • Gyldigt pas 
 • Lægeattest udstedt af egen praktiserende læge. Lægeattesten skal afleveres i en lukket kuvert og må ikke være over tre måneder gammel
 • Foto, som ligger ved lægeattesten og er stemplet af lægen. Foto skal overholde retningslinjerne for foto til kørekort
 • Gyldig opholdstilladelse, hvis du ikke nordisk statsborger
 • Oversættelse af kørekortet, hvis ikke hele kørekortet står på engelsk eller er udstedt efter EU-modellen (ser ud som et dansk kørekort).

I Borgerservice skal du udfylde en erklæring. I den skal du skrive under på, at du har kørt bil inden for de seneste to år, og at du ikke har været frakendt kørekortet de seneste fem år. 

Hvis dit kørekort ikke er gyldigt, skal du bestå en kontrollerende prøve (en teoretisk prøve og en praktisk prøve) for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort. 

Du kan kun få kørekort til kategori B, altså dansk kørekort til almindelig bil. Hvis du har flere kategorier på dit udenlandske kørekort, som du gerne vil have på dit danske kørekort, skal du først bestå en teoretisk og en praktisk prøve. 

Hvis dit kørekort er udstedt i Grønland

Er dit kørekort udstedt i Grønland, skal du have det byttet til et dansk kørekort.

Har du boet i Danmark i mere end 90 dage, kan du ikke få et midlertidigt kørekort, når du afleverer dit kørekort til ombytning. 

Det skal du tage med i Borgerservice:

 • Dit gyldige grønlandske kørekort 
 • Gyldigt pas eller dåbsattest
 • Foto, som ligger ved lægeattesten. På fotoet skal der står dit cpr-nummer, og det skal være underskrevet af lægen. Foto skal overholde retningslinjerne for foto til kørekort
 • Penge til at betale for ombytningen.

Dit grønlandske kørekortet skal være udstedt, inden du rejser ind i Danmark. Det kan også være udstedt i en periode på seks måneder, hvor du har været rejst ud af Danmark. Har du ikke været registreret udrejst af Danmark, skal du huske dokumentation for dine seks måneders udrejse (fx stempler i dit pas eller udskrifter fra banken). 

Inden du kan få kørekortet byttet til et dansk kørekort, skal du bestå en kontrollerende køreprøve. Den består både af en teoriprøve og en praktisk prøve. Den første prøve er koster ikke noget.

Hvis du ikke taler og forstår dansk eller et sprog, som den motorsagkyndige taler, skal du have en tolk med til den kontrollerende køreprøve. Tolken skal være godkendt af politiet. Du skal selv betale udgifterne til tolken. Du kan få hjælp af din køreskole eller hos politiet til at finde en godkendt tolk.