Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingsfristen for førtidspension er 3 måneder fra din sag starter op.

Hvordan foregår ansøgningsprocessen

Behandlingen af ansøgninger om førtidspension foregår i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, eventuelt Børne- og Ungeforvaltningen og sundhedsfaglig ekspertise i et rehabiliteringsteam.

Det betyder, at kommunen først rejser en sag om førtidspension, når det er klart, at du ikke kan hjælpes til at blive selvforsørgende gennem aktivering, revalidering, ressourceforløb eller fleksjob med videre.

Den indledende del af sagsbehandlingen foregår i det jobcenter under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som du henvises til eller i forvejen har kontakt til.

Når sagsbehandlingen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er afsluttet, oversendes sagen til rehabiliteringsteamet, der laver en indstilling til Socialforvaltningen, som træffer afgørelse i din pensionssag.

Hvad gør jeg, hvis der sker ændringer i min økonomi?

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Det vil sige, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men der er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Kontakt Udbetaling Danmark.

Boligydelse

Som førtidspensionist har du mulighed for at søge boligydelse.

Læs mere om og ansøg om boligydelse

Supplerende tillæg

Førtidspensionister, der tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, har mulighed for at søge om supplerende tillæg:

  • Bistands- og plejetillæg
  • Invaliditetsydelse
  • Helbredstillæg
  • Personlige tillæg

Læs om supplerende tillæg