Hvem kan få anvist en bolig? (De boligsociale kriterier)

For at få anvist en bolig i København skal du have et akut boligsocialt behov, som du ikke selv kan løse. Derudover skal du kunne bo i en almindelig bolig, eventuelt med støtte fra kommunen.

Akut boligsocialt behov betyder, at man både har et akut boligproblem og et boligsocialt problem. Og har sociale problemer, som afhjælpes helt eller delvist ved anvisning af en bolig.

For at få anvist en bolig skal dit boligproblem være opstået under ophold i København, og ikke fordi du er flyttet til København uden udsigt til en varig bolig, eller blot fordi du ønsker at flytte til København.

Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, hvem der opfylder de boligsociale kriterier

Hvordan søger man om at få anvist en bolig?

Hvis du I forvejen har en sagsbehandler i Socialforvaltningen, er det denne person, der kan hjælpe dig.  Hvis du ikke i forvejen har kontakt med kommunen, kan du henvende dig i en af modtagelserne i Borgercenter Voksne. Du kan se yderligere kontaktinformationer nederst på siden. Hvis du er i tvivl om du opfylder kriterierne for at få anvist en bolig, kan du få råd og vejledning hos din sagsbehandler eller i enheden.

Hvem træffer afgørelser?

Det er i første omgang sagsbehandler, der tager stilling til, om du kan indstilles til en bolig. Hvis sagsbehandleren vurderer, at du opfylder kriterierne til at blive indstillet, vil der blive sendt en ansøgning til den boligsociale anvisning I Københavns Kommune.

Det er den boligsociale anvisning, der træffer den endelige afgørelse af, om du opfylder anvisningskriterierne og dermed om du kan få en bolig via den boligsociale anvisning. Anvisningen træffer også beslutning om, hvilken bolig, du kan få anvist.

Hvor lang er ventetiden på at få anvist en bolig?

De stigende priser på boliger i København har ført til stigende ventetider for borgere, som har brug for boligsocial anvisning. Ventetiden for unge under 25 år var i gennemsnit 313 dage (ca. 10 måneder) i 2. halvår af 2015 – og ca. 200 dage, for samme periode, for borgere over 25 år.  Ventetiden afhænger i høj grad af, hvor meget den enkelte har råd til at betale i husleje. Der er stor mangel på boliger, som unge og enlige kan betale.

Klagevejledning

Afgørelsen er endelig og du har således ikke mulighed for at klage til andre instanser over f.eks. afslag på anvisning, ventetid eller den bolig, du får anvist. Du har altså ikke klageadgang til Ankestyrelsen. Dette skyldes, at den boligsociale anvisning er et område, hvor kommunen selv har mulighed for at fastlægge sit serviceniveau.

Du har krav på at få en begrundelse for afgørelsen. Begrundelse kan være mundtlig, men du har ret til at forlange en skriftlig begrundelse. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse skal kommunen sende denne inden 14 dage fra afgørelsesdatoen jf. forvaltningsloven § 23.