Hvad er delegation?

Borgerrepræsentationen skal ikke drukne i arbejde, derfor overlader Borgerrepræsentationen det i meget vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger. Det kaldes delegation. Delegation er både lovligt og praktisk nødvendigt.

Hvad kan delegeres?

Det er ikke alle beslutninger, Borgerrepræsentationen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen eller af en sags karakter, at Borgerrepræsentationen selv skal træffe beslutning i den.

Når der i lovgivningen står, at Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning i et møde, kan Borgerrepræsentationen ikke overlade kompetencen til andre. Det samme gælder, når der i styrelsesloven står, at Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning. Står der derimod i anden lovgivning, at beslutningen skal træffes af Borgerrepræsentationen, betyder det normalt ikke, at kompetencen ikke kan delegeres til udvalg eller til forvaltningen.

Her kan du se Borgerrepræsentationens beslutning om delegation af kompetence til henholdsvis overborgmesteren, Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen. Sidst i beslutningen ligger bilag 1-5, der er lister over de enkelte delegationer.