Definitioner

Borgerrepræsentationsvalg

Der afholdes valg til Borgerrepræsentationen den 3. tirsdag i november hvert 4. år - senest den 19. november 2013. 

Borgerrepræsentationen vælger en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

  • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund,
  • Tilvejebringer stemmesedler mv.
  • Står for opgørelsen af valget.

Valgbestyrelsen står for både Borgerrepræsentationsvalg og regionsrådsvalg.

Folketingsvalg

I Danmark skal der afholdes valg til Folketinget mindst én gang hver fjerde år. Statsministeren udskriver valget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg.

Regionsrådsvalg

Samtidig med valg til kommunalbestyrelserne skal der også vælges medlemmer til regionsrådene. Det blev første gang gjort ved valget i 2005 i forbindelse med strukturreformen / kommunalreformen.

Regionerne styres af regionsrådene. Der er 5 regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.

Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådene i de fem regioner.

Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave vedrører sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvaret for offentligt transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte.

Europa-Parlamentsvalg

Der foretages valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år - senest 7. juni 2009.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Folkeafstemninger

Ved folkeafstemninger stemmes om en bestemt sag. Senest stemtes om tronfølgeloven.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folkeafstemninger.