Definitioner

Bilstatistik

Bilbestanden omfatter her kun personbiler til privatbrug, dvs. ekskl. varebiler mv. I tallene indgår heller ikke de personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil betalt af arbejdsgiveren.

Tabellen er baseret på Danmarks Statistiks samkøring af deres bilregister (kilderegister: Centralregistret for Motorkøretøjer) med en række baggrundsoplysninger om befolkningen.

Data er opgjort pr. 1. januar.