Definitioner

Biblioteker

Biblioteksstatistikken viser nøgletal for aktiviteten på folkebiblioteker i Danmark. Heri indgår besøgende og aktive lånere på folkebiblioteker. Statistikken for folkebiblioteker er en ny statistik, som Danmarks Statistik offentliggør på kulturområdet. Dette sker som en del af overflytningen af kulturstatistikker fra Kulturministeriet til Danmarks Statistik. Totaltælling baseres på indberetninger fra folkebiblioteker på biblioteksvæsenniveau. Statistikken opgøres én gang årligt.
 
Kilde: Danmarks Statistik
 

Film og teatre

Biografer i Københavns Kommune
 
Statistikken omfatter spillefilm, som har været vist ved offentlige forestillinger i Danmark. Lukkede forestillinger samt forestillinger i forbindelse med filmfestivaler indgår ikke i statistikken.
 
Teatre i Region Hovedstaden
 
Statistikkens formål er at belyse aktiviteten ved de professionelle teatre. Statistikken belyser antallet af produktioner, opførelser og tilskuere ved de statsstøttede såvel som ikke-statsstøttede teatre. Populationen opdeles således i statsstøttede og ikke-statsstøttede professionelle teatre.  Statsstøttede teatre omfatter de teatre, der får støtte efter teaterloven. Oplysninger om, hvilke teatre, der i en sæson har modtaget støtte, meddeles Danmarks Statistik årligt af Kulturstyrelsen. Ikke-statsstøttede teatre omfatter de teatre, der ikke har modtaget støtte efter teaterloven, men som har modtaget støtte igennem den såkaldte refusionsordning. Kunstrådet afgør, om et teater opfylder betingelserne herfor. Populationen omfatter derudover andre ikke-statsstøttede professionelle teatre. 
 
Kilde: Danmarks Statistik
 

Kirker

Formålet med kirkestatistikken er at give en oversigt over befolkningens relation til Folkekirken. Statistikken bygger på udtræk fra CPR-registret og på Danmarks Statistiks personstatistiske database. Fra 2007 udarbejdes statistikken desuden på grundlag af oplysninger fra Kirkeministeriet om kirkelige handlinger. Registerstatistikken er grundlag for opgørelser over antal folkekirkemedlemmer samt ind- og udmeldelser.
 
Kilde: Danmarks Statistik
 

Museer mv.

Ved besøgende på museer forstås personer, som fysisk har besøgt museet. Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje.  Statistikken udarbejdes årligt.
 
Kilde: Danmarks Statistik