Hvis du er akademiker

Som ledig akademiker er det som regel ikke uddannelse, du har behov for, men snarere aktiv jobsøgning og praktik.
Sammen med jobcentret eller en af vores samarbejdspartnere – en såkaldt anden aktør - finder I ud af, hvad der skal til, for at du kommer i job. Det kan være virksomhedspraktik eller løntilskud. Hvis du selv finder en virksomhed, hvor du har lyst til at være, er der større chance for, at forløbet bliver vellykket.

Som dimittend kan du komme i virksomhedspraktik i op til otte uger.

Ledig efter 16 måneder
Der bliver gjort en særlig indsats for at bringe dig i job, hvis du har været ledig i over 16 måneder. Det betyder blandt andet, at du bliver indkaldt til en samtale i jobcentret om, hvilke nye initiativer der kan sættes i gang for at forbedre mulighederne for at finde arbejde. A-kassen deltager i samtalen, medmindre du ikke ønsker det.

Jobcentret kan fx tildele dig en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og praktik i en virksomhed.  

Hvis du er ufaglært - eller din uddannelse er forældet

Er du ufaglært, eller er du faglært med en uddannelse, du ikke har brugt i mere end 5 år, har du flere forskellige muligheder for at uddanne dig:

 • 6 ugers jobrettet uddannelse
  Du har fra første dag som ledig ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. At uddannelsen skal være jobrettet betyder, at du skal tage en uddannelse, der giver dig kompetencer, som virksomhederne har brug for. Det er a-kassen, som bevilger uddannelsen fra en liste over relevante kurser. Du kan kun tage én uddannelse i din dagpengeperiode på 24 måneder. 
  Se listen over 6 ugers jobrettede uddannelser
   
 • Kort, erhvervsrettet uddannelse
  Du har mulighed for at tage korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes at være job. Disse uddannelsesforløb har forskellig varighed. Der er i alt 580 forskellige forløb. Jobcentret kan fortælle dig, hvilken uddannelse der vil være relevant for dig.
  Se listen over de forskellige uddannelsesforløb.
   
 • Voksenlærling
  Hvis du er over 25 år, kan du blive voksenlærling. Det er op til jobcentret at godkende din uddannelse som voksenlærling.
  Se listen over voksenuddannelser.
   
 • Erhvervsuddannelse
  Er du ufaglært, kan du tage en erhvervsuddannelse allerede i starten af din periode som ledig. Forudsætningen for, at du kan tage uddannelsen, er, at du kan gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden på 2 år. Ufaglærte kan tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af den maksimale dagpengesats.
  Se de mange forskellige erhvervsuddannelser på uddannelsesguiden.
   
 • Vurdering af dine kompetencer
  Du kan også få en såkaldt realkompetencevurdering, hvis du er fyldt 30 år og er ufaglært. Dermed kan du få papir på de kvalifikationer, du har opnået i sit arbejdsliv. 
  En realkompetencevurdering foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, vurderer dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og reducere uddannelseslængden. Tal med jobcentret, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 
   
 • Læse-, skrive- eller regnetest
  Er du under 25 år, og har du ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, skal du tage en test, der kan vise, om du har svært ved at læse, skrive eller regne.
  Hvis du er over 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse, kan du selv vælge, om du vil tage en læse-, skrive- eller regnetest. 
  Hvis din test viser, du har behov for at blive opkvalificeret, kan du komme på et et læse-, skrive- eller regnekursus.

Ledig efter 16 måneder
Der bliver gjort en særlig indsats for at bringe dig i job, hvis du har været ledig i over 16 måneder. Det betyder blandt andet, at du bliver indkaldt til en samtale i jobcentret om, hvilke nye initiativer der kan sættes i gang for at forbedre mulighederne for at finde arbejde. A-kassen deltager i samtalen, medmindre du ikke ønsker det.

Jobcentret kan fx tildele dig en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og praktik i en virksomhed.  

Hvis du er faglært

Som faglært har du en uddannelse bag dig. Men det kan alligevel være, at du har behov for mere uddannelse? Du har flere forskellige muligheder for at uddanne dig:

 • 6 ugers jobrettet uddannelse
  Er du faglært, eller har du en kort, videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsuddannelse, så har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Jobrettet vil sige, at uddannelsen giver dig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. Det er a-kassen, der godkender uddannelsen. Se listen over 6 ugers jobrettede uddannelser.
   
 • Korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb
  Du kan du få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes at være job. Det er typisk AMU-kurser inden for fx bygge og anlæg, jern, metal og auto, industriproduktion, hotel og restauration og it- og teleområdet. Disse uddannelsesforløb har forskellig varighed. Jobcentret kan rådgive dig om, hvilken uddannelse der vil være relevant for dig. Se de mange erhvervsrettede uddannelser, som du kan tage.
   
 • Virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation
  Du finder sammen med jobcentret ud af, hvad der skal til for, at du kommer i job. Det kan være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. Hvis du selv finder en virksomhed, hvor du har lyst til at være, er der større chance for, at forløbet bliver vellykket. Er du dimittend, kan du komme 8 uger i virksomhedspraktik. Læs mere om praktik og løntilskud
   

Ledig efter 16 måneder
Der bliver gjort en særlig indsats for at bringe dig i job, hvis du har været ledig i over 16 måneder. Det betyder blandt andet, at du bliver indkaldt til en samtale i jobcentret om, hvilke nye initiativer der kan sættes i gang for at forbedre mulighederne for at finde arbejde. A-kassen deltager i samtalen, medmindre du ikke ønsker det.

Jobcentret kan fx tildele dig en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og praktik i en virksomhed.