Copenhagen Data Tank

Offentliggjort:
19.06.2015, Kl
Frist:
06.07.2015, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende Copenhagen Data Tank.

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Henrik Aagaard Jørgensen
E-mail: BU1G@tmf.kk.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Mandag den 06.07.2015 kl. 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.