Chef til Center for Ejendomsservice, Enkelt Services

Københavns Ejendomme & Indkøb søger en engageret chef til Center for Ejendomsservice, Enkelt Services. 

Center for Ejendomsservice udfører ejendomsservice på Københavns Kommunes ejendomme, institutioner og botilbud. Vores services på de mindre lokationer er blandt andet rengøring, viceværtservice, vagttjeneste m.m. Vi udfører en mere integreret ejendomsservice på nogle af kommunens større administrative arbejdspladser.

Vores strategiske målsætning er at sikre et optimalt serviceniveau, retvisende og effektiv styring og drift af kommunens ejendomsportefølje og at understøtte effektiv ejendomsdrift i hele Københavns Kommune.

Vi tager størst mulige hensyn til behovene hos de borgere og kollegaer, der bor, færdes eller arbejder de steder, hvor vi har ansvaret for ejendomsservice. Vi har fokus på at understøtte vores kunders mål og kerneopgaver. Med det udgangspunkt vil vi levere effektiv og fleksibel ejendomsservice i høj, professionel kvalitet og med et differentieret udbud af ydelser.

Den 1. august omorganiserer vi centeret og skaber to forskelligartede driftsafdelinger og en driftsoptimeringsenhed. Vi har organiseret centrets ydelser i afdelingerne ”Enkelt Services” og ”Integreret Service”.
Chefen for Enkelt Services og chefen for Integreret Service indgår sammen med centerchefen i centerledelsen. Under centerchefen er der en driftsoptimeringsenhed, der blandt andet skal støtte driftsoptimeringen, rapportering og innovation på tværs af de mange forvaltninger i kommunen.

I ”Enkelt Services” samler vi os om de lokationer, hvor vi fortrinsvis yder rengøring og/eller viceværtservice. Effektiv og stabil service, professionalisme og stærk faglighed er i højsædet sammen med vores evne til at forstå kundens mål og gøre det nemt for vores kollegaer at løse deres kerneopgaver.

”Integreret Service” omfatter de lokationer, hvor vi har ansvar for ejendomsdrift. Der er typisk tale om større ejendomme med mange daglige brugere fra forskellige forvaltninger eller institutioner/tilbud. Effektiv og fleksibel service og en solid viden om lokationen og dens funktionalitet forventes i Integreret Service. Det forventes, at vi udnytter synergierne ved at integrere flere servicefunktioner på en lokation og give brugerne en gennemtænkt, fleksibel og effektiv service.

Chef for Enkelt Services
Du skal som chef for den nye afdeling igangsætte et løft af Enkelt Services til det næste service- og leveranceniveau. Det vil konkret kræve, at du sammen med dine ni sektionschefer udvikler og beskriver fælles arbejdsgange og arbejdsmetoder. At din afdeling udnytter ressourcer optimalt internt i de ni distrikter og i høj grad på tværs af distrikterne.
Vi forventer, at du kan skabe en afdeling, hvor der er fokus på faglighed, medarbejdertrivsel samt bruger- og kundetilfredshed. Vi ser, at den naturlige vej til succes vil ske gennem et struktureret kompetenceløft for både sektionschefer, arbejdsledere og de ca. 320 dygtige og engagerede rengøringsassistenter, gårdmænd/viceværter og håndværkere.

Din afdeling udfører primært serviceopgaver på kommunens mindre administrative ejendomme, bosteder, daginstitutioner og tilbud for udsatte borgere.

Som en nærværende og inspirerende chef for ni sektionschefer forventer vi, at du formår at give dem faglig sparring og desuden understøtter dem i deres indbyrdes samarbejde. Du vejleder og udvikler dem, så de bliver endnu bedre ledere, samtidigt med at I sammen har fokus på vores kerneydelser.

Som person har du en grundig indsigt i driften af mange mindre lokationer og ved, hvad der ledelsesmæssigt skal til for at kunne holde fokus på driften, samtidig med at man både skal motivere medarbejderne, optimere service og have en god dialog med vores mange kunder.

Som chef for Enkelt Services har du naturligvis budgetansvar for afdelingens driftsbudget. Du har det primære ansvar for at udvikle samarbejdet med vores kommunale kunder. Du skal sammen med dine sektionschefer medvirke til, at vi sikrer de optimale serviceudbud.

Succeskriterierne for dit arbejde er optimering af driften med en højere brugertilfredshed. For at score højt på begge kriterier kræves det, at du kan tilbyde arbejdspladser, hvor dine medarbejdere trives og er fagligt klædt på til at løse opgaver ud fra fælles, gennemtænkte løsninger, god planlægning og en velfungerende kvalitetssikring.

Vi forventer, at du:

  • har erfaring med driftsledelse af mange mindre lokationer
  • kan skabe resultater gennem andre – gerne erfaring med distanceledelse
  • har organisationsforståelse og er god til at skabe relationer
  • har en involverende ledelsesstil og formår at tage og give ansvar
  • har erfaring med driftsoptimering
  • har evnerne til at præsentere og formulere dig mundtligt som skriftligt

Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme & Indkøb, Center for Ejendomsservice. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og pågældende organisation efter principperne i Ny Løn. Vi forestiller os en lønramme omkring 600.000 kr. eksklusive pension.
Du vil få have din arbejdsplads hos Center for Ejendomsservice på Borups Allé 177, når det kræves, at du er på kontoret.

Vi anvender ekstern rekrutteringskonsulent til at støtte os i ansættelsesprocessen.
Vi forventer, at du kan starte hurtigst muligt og senest den 1. august 2017.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til vores rekrutteringskonsulent fra Facility Optimering, Lasse Beck, på 5151 0731.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 16. juni 2017.

Vi holder ansættelsessamtaler den 22., 23. og/eller 26. juni.  

Københavns Ejendomme & Indkøb – vi skaber rum
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2 . Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr.
Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.