Center for genoptræning Vanløse søger fysioterapeuter med erfaring inden for geriatri til faste stillinger

Brænder du for borgernært arbejde og derigennem at udvikle rehabilitering og genoptræning i samarbejde med borgerne, så er det måske noget for dig at blive en del af Center for Genoptræning Vanløse. Vi søger to fysioterapeuter, 37 timer ugentligt hurtigst muligt.

Om arbejdspladsen    
Center for genoptræning Vanløse er et af Københavns Kommunes 5 genoptræningscenter. Vi har i kommunen fokus på at sikre en større ensartethed og implementeringskraft på tværs af kommunens geografi og samtidig skabe større mulighed for at dele viden på tværs.

Vi består af 30 engagerede medarbejdere med stærke faglige kompetencer og et indbyrdes samarbejde, der er præget af gensidig tillid, som tilbyder genoptræning til borgere i alle aldre. 

Vi er tillige specialested for genoptræning efter benamputation samt for borgere med urologiske/gynækologiske diagnoser. Udover interne opgaver i Sundhedshuset varetager vi opgaver på plejehjem.

Til de to stillinger søger vi fysioterapeuter, som udover at løse ambulante opgaver, også skal have være to-tre dage om ugen på et af vores kontraktplejehjem og løse opgaver i et tværfagligt team med andre kollegaer fra Center for Genoptræning Vanløse.  

Vi søger kompetente fysioterapeuter med erfaring eller interesse inden for den geriatriske borgergruppe, og som evner at se muligheder i genoptræningsforløbet i stedet for begrænsninger.

Dine opgaver

Plejehjem:    

 • Indflytningssamtaler med nye beboere
 • Genoptræning efter §86 stk 1
 • Opsporing og vurdering af genoptræningsbehov
 • Vurdering og ansøgning af hjælpemidler
 • Indgå i tværfagligt team og afholde tværfaglige konferencer

Ambulant:

 • Indledende samtaler med nye borgere med henblik på faglig vurdering og tilrettelæggelse af genoptræningsforløb
 • Varetage holdtræning sammen med fysioterapeuter
 • Varetage individuel træning både i center for genoptræning og i borgers eget hjem
 • Administrative opgaver, dokumentation i CURA og effektmåling ift. genoptræning

Dine kompetencer:

 • Autoriseret ergoterapeut
 • Du har et højt fagligt niveau og erfaring eller interesse med geriatriske diagnoser
 • Du er god til at arbejde tværfagligt
 • Du ser borgers ressourcer i et rehabiliteringsperspektiv
 • Du er god til at skabe kontakt til borgerne og motivere dem til at tage ansvar for egen træning
 • Du er struktureret, har overblik og er i stand til at arbejde selvstændigt og er samtidig fleksibel i forhold til kollegaer og løsning af arbejdsopgaver
 • Du trives i at arbejde på to matrikler
 • Du har praktisk erfaring med dokumentation og IT

Vi er en arbejdsplads, der prioriterer trivsel, nærvær og motivation højt – ligesom et godt grin. Vi tilbyder gode og engagerende kolleger, som gerne finder tid til sociale aktiviteter efter arbejdstid.

Arbejdspladsen har fokus på, hvordan fagligheden kan folde sig ud i samarbejde med borger og i samarbejde med de andre fagligheder omkring borgeren. Derudover har vi fokus på faglig udvikling og sparring i medarbejdergruppen

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst med Københavns Kommune. Lønindplacering afhænger af dokumentation for tidligere ansættelse.

Mere information
For nærmere information om jobbet, kontakt teamleder Mia Klint Larsen på 3530 2599 eller 2011 3710. Eller geriatrisk tovholder Tinne Westerlund på 2381 5924.

Ansøgningsfrist og samtaler
Søg via nedenstående link senest fredag den 13. august 2021

Vi afholder ansættelsessamtaler den 26. august 2021.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.