Byplanlæggere med speciale i strategisk byudvikling til Økonomiforvaltningen

Vil du være med til at skabe byudvikling i København og sætte gode fysiske rammer for byens store befolkningsvækst? Center for Byudvikling søger to nye kollegaer, som skal bidrage til analysearbejde og til udarbejdelse af plangrundlag for en række konkrete byudviklingsprojekter, der understøtter den overordnede strategi for byens udvikling

Hvem er vi?
Center for Byudvikling er en del af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Vi arbejder med kommunens overordnede byudvikling, herunder kommuneplanlægning, trafikplanlægning, boligpolitik og kriminalitetsforebyggelse. Center for Byudvikling består af tre teams, hvor de to ledige stillinger er hos Team Planlægning.
Team Planlægning har ansvar for byens overordnede fysiske planlægning, herunder Kommuneplanen og de store byudviklingsprojekter som Nordhavn, Carlsberg, Sydhavn og Ørestad. Vi samarbejder tæt med vores kollegaer i Teknik- og Miljøforvaltningen, som er ansvarlig for lokalplanlægningen i København.

Borgerrepræsentationen har med Kommuneplan 2015 vedtaget en ambitiøs plan for byens udvikling, som vi er ved at implementere. Vi arbejder for at indfri de mål, der er sat for byens udvikling. Samtidig står vi over for at skulle planlægge den næste etape af Nordhavn og Ørestad Fælled Bykvarter i Ørestad, så der skabes mulighed for flere nye boliger og erhvervsudvikling i København. Vores mål er at skabe en sammenhængende by, hvor livskvalitet og vækst går hånd i hånd.

Hvem søger vi?
To nye kollegaer som har lyst til at gøre en forskel i arbejdet med byudvikling af København. Nøgleord er gåpåmod, strategisk sans for byudvikling og en evne til at håndtere mange bolde i luften. Din dagligdag vil være præget af kontakt til mange samarbejdspartere, herunder kommunens øvrige forvaltninger, offentlige og private grundejere, rådgivere og andre interessenter i kommunens planlægning. Samarbejde og projektledelse er derfor nøgleord i dit arbejdsliv.

Byplanlægger til udarbejdelse af plangrundlag og analyser af byens udvikling (fastansættelse som erfaren fuldmægtig eller specialkonsulent, fuldtidsstilling)
Vi søger en person, som har konkret erfaring med udarbejdelse af plangrundlag til nye byudviklingsprojekter i København. Du har en analytisk tilgang til dit arbejde og blive motiveret af at forstå og formidle data om byens udvikling, og du kan oversætte det til anbefalinger i vores arbejde med den kommende kommuneplan. Kompetencer inden for arkitektonisk metode er en fordel men ikke et krav.

Vi forventer, at du:

 • har en baggrund som byplanlægger og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • har minimum 5-10 års erfaring fra stat, kommune eller konsulentbranchen
 • har konkret erfaring med at udarbejde kommuneplantillæg eller lokalplaner
 • er processtærk og har blik for både helhed og detalje i planlægningen
 • har erfaring med eller forståelse for forvaltningsprocesser
 • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale
 • har gode organisatoriske og analytiske evner
 • kan lide at have ansvar og arbejde selvstændigt
 • har gode samarbejdsevner – også på tværs af fagmiljøer
 • kan bevare det gode humør og overblik – også i en travl hverdag.

Som vores nye kollega får du et alsidigt arbejdsliv med spændende opgaver i arbejdet med Københavns udvikling.

Alsidig byplanlægger med gode generalistkompetencer (tidsbegrænset stilling frem til april 2018 med mulighed for forlængelse: barselsvikariat som fuldmægtig, fuldtidsstilling)
Vi søger en byplanlægger, som udover at udarbejde plangrundlag skal være motiveret af at arbejde med byens udvikling bredt – fra konkrete samarbejdsprojekter med aktører i byen til at betjene vores forvaltnings direktion og det politiske niveau med beslutningsoplæg og præcise notater. Du skal være processtærk og kunne håndtere en bred og sammensat opgaveportefølje. Konkret erfaring med udarbejdelse af kommuneplantillæg eller lokalplaner er en fordel men ikke en forudsætning.

Vi forventer, at du:

 • har en baggrund som planfaglig eller samfundsvidenskabelig kandidat
 • har 1-3 års erfaring fra stat, kommune eller konsulentbranchen
 • er processtærk og har blik for både helhed og detalje i planlægningen
 • har lyst til at have en udadvendt rolle
 • har erfaring med eller forståelse for forvaltningsprocesser
 • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale
 • har gode organisatoriske og analytiske evner
 • kan lide at have ansvar og arbejde selvstændigt
 • har gode samarbejdsevner – også på tværs af fagmiljøer
 • kan bevare det gode humør og overblik – også i en travl hverdag.

Hvad får du?
Vi kan tilbyde en hverdag på Københavns Rådhus, hvor du sammen med engagerede kolleger kan gøre en forskel på et område med stor politisk bevågenhed. Du vil få indgående kendskab til Københavns Kommunes byudvikling og mulighed for at skabe et bredt netværk i kommunen og i ejendomsbranchen. Vi er et team på 19 medarbejdere med mange opgaver, og det er en forudsætning, at vi hjælper hinanden. Derfor lægger vi også stor vægt på godt kollegaskab, en fleksibel og omstillingsparat arbejdsform og en uformel omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Økonomiforvaltningen har som målsætning at være en familievenlig arbejdsplads. Vi lægger vægt på personlig udvikling og gennemfører kompetenceudvikling for alle medarbejdere.
Ansættelsesdato for begge stillinger: 1. august 2017.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte planchef Kenneth Horst Hansen på 5191 9126 eller teamleder Marc J. Jørgensen på 2628 5848.  

Søg stillingerne via nedenstående link senest tirsdag den 13. juni. 2017
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25.

Om Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.