Kræver din konstruktion (Fx scene) tilladelse?

Du skal søge om tilladelse, hvis din konstruktion passer ind under punkterne på s.10 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner (pdf).

Du kan opstille konstruktioner uden at søge om tilladelse, hvis de fremgår under punkterne på s.11 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner (pdf).

Det skal din ansøgning indeholde

 • Målfast situationsplan (Skal vise konstruktionernes (Fx telte og scener) placering i forhold til bygninger på grunden og eventuelle hegn. Det er vigtigt, at der bruges præcise mål)
  Tip til at lave en situationsplan: Gå ind på KK Kortet. Søg på adressen for dit arrangement. Tegn dine konstruktioner ind med "skitsetegning" redskaberne, som du finder i den vandrette menu øverst på siden. Klik på "Udskriv" i samme menu, når du er færdig. Siden gemmer nu din situationsplan som en pdf på din computer. 
 • Fuldmagt fra ejendommens ejer. (Foregår dit arrangement på offentlig grund, får du fuldmagten af kommunen, når du søger om dit arrangement gennem erhvervsportalen)
 • Oplysninger på driftansvarlig
 • Antal personer til arrangementet
 • Særlige sikringstiltag (Fx fartnedsættende foranstaltninger)
 • Oplysninger om midlertidige konstruktioner
 • Kopi af certificering på konstruktionerne

Hvis din konstruktion ikke er certificeret

Ved ikke certificerede konstruktioner skal du også huske at vedhæfte:

 • Afstand til andre konstruktioner
 • Afstand til eksisterende bygninger
 • Tilkørselsforhold og brandredningsarealer
 • Markering af flugtveje og brandredningsarealer
 • Brandslukningsareal
 • Redegørelse for konstruktionsmæssige forhold

Få hjælp

Hvis du har brug for afklaring på om din scene, telt eller anden midlertidig kontruktion kræver byggetilladelse, kan du ringe til Center for Bygninger på 3366 3710.

Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 10-14. Tirsdag er der lukket. Du har også mulighed for at sende en mail på dialogteam@tmf.kk.dk  

Sådan søger du

Du skal søge om tilladelse på Byg&Miljø.dk med ansøgningstypen "Festival- og salgsområder".

Vær opmærksom på, at du betaler for den tid, vi bruger på at behandle din ansøgning