Kræver din konstruktion (Fx scene) tilladelse?

Du skal søge om tilladelse, hvis din konstruktion passer ind under punkterne på s.10 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner (pdf).

Du kan opstille konstruktioner uden at søge om tilladelse, hvis de fremgår under punkterne på s.11 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner (pdf).

Det skal din ansøgning indeholde

 • Målfast situationsplan (Skal vise konstruktionernes (Fx telte og scener) placering i forhold til bygninger på grunden og eventuelle hegn. Det er vigtigt, at der bruges præcise mål)
  Tip til at lave en situationsplan: Gå ind på KK Kortet. Søg på adressen for dit arrangement. Tegn dine konstruktioner ind med "skitsetegning" redskaberne, som du finder i den vandrette menu øverst på siden. Klik på "Udskriv" i samme menu, når du er færdig. Siden gemmer nu din situationsplan som en pdf på din computer. 
 • Fuldmagt fra ejendommens ejer. (Foregår dit arrangement på offentlig grund, får du fuldmagten af kommunen, når din ansøgning til arrangementet bliver godkendt)
 • Oplysninger på driftansvarlig
 • Antal personer til arrangementet
 • Særlige sikringstiltag (Fx fartnedsættende foranstaltninger)
 • Oplysninger om midlertidige konstruktioner
 • Kopi af certificering på konstruktionerne

Hvis din konstruktion ikke er certificeret

Ved ikke certificerede konstruktioner skal du også huske at vedhæfte:

 • Afstand til andre konstruktioner
 • Afstand til eksisterende bygninger
 • Tilkørselsforhold og brandredningsarealer
 • Markering af flugtveje og brandredningsarealer
 • Brandslukningsareal
 • Redegørelse for konstruktionsmæssige forhold

Sådan søger du

Du sender din ansøgning samlet i en mail til bygninger@tmf.kk.dk

Angiv følgende i emnefeltet:

 • Arrangementets navn
 • Perioden for arrangementet (Fx 12/4 til 14/4 2018)
 • Sted (Fx Njalsgade 13)

Din mail skal indeholde:

 • Beskrivelse af arrangementets art og navn + periode
 • Antal personer
 • Fuldmagt fra ejer af grunden, som arrangementet skal holdes på. Foregår dit arrangement på offentlig grund, får du fuldmagten af kommunen, når din ansøgning til arrangementet bliver godkendt
 • Kontaktoplysninger på ansøger
 • Filer der viser situationsplan, plantegninger, certificeringer m.m. (Læs mere under punktet "Det skal din ansøgning indeholde".