Byggesagsbehandlere til Center for bygninger

Brænder du for at udvikle København som en levende by med respekt for mødet mellem nye og ældre bygninger? Og vil du indgå i et intensivt forløb, hvor du tilegner dig kompetencerne til at være en aktiv del af det? Så er du måske en af vores nye kollegaer i Center for Bygninger.

København er en by, som er i konstant forandring og udvikling. Udviklingen skal ske på en måde, der sikrer, at hovedstaden fortsat udvikler sig som en attraktiv unik europæisk metropol med et godt miljø og plads til forskellighed. Center for Bygninger spiller en central rolle i denne udvikling – og vi er ambitiøse.

For at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen og optimale forhold for at lære den flerhed af hensyn vores sager kræver, etablerer vi nu et nyt selvstændigt træningsteam, hvor du i løbet af det første år får solid oplæring og en 'grunduddannelse i byggesagsbehandling', så du indenfor kort tid selvstændigt kan løse opgaverne og være med til at forvalte rammerne for udviklingen af bygningsmassen i København. Forløbet vil være struktureret og intensivt med on-the-job-training, casebaseret undervisning og coaching.

Vi forestiller os at du er nyuddannet med en relevant uddannelse og har talentet, motivationen og den rette indstilling.

Om jobbet
Sammen med ca. 10 andre nye medarbejdere bliver du i træningsteamet oplært i selvstændigt at varetage opgaver indenfor byggesagsbehandling, og du bliver trænet i at identificere forvaltningsmæssige problemstillinger. Du får en nuanceret forståelse af service til byens borgere, du bliver klædt på til at varetage myndighedsrollen, og du får et godt kendskab til kommunal opgavevaretagelse. Kandidaterne fra teamet skal være med til at sætte nye standarder for kvalitet i centrets opgaveløsning og bliver løbende sluset over i faste stillinger i de øvrige byggesagsbehandlende enheder i centret.

Sagsbehandlerne i Center for Bygninger agerer som både bygnings- og planmyndighed og træffer afgørelser på baggrund af bygningsreglement, lokalplaner og kommuneplanen. Da meget byggeri fastlægges efter helhedsvurderinger i henhold til bygningsreglementet og/eller lokalplaner med bygningsbevarende hensyn for øje, kræver arbejdet som byggesagsbehandler interesse for både byrum, bygningskultur og sammenhæng mellem byggeteknik og æstetik.

Om dig
Vores byggesager spænder vidt i kompleksitet. Det kræver en mangfoldighed af både faglige og personlige kompetencer, som du skal kunne se dig selv i.

 • Arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør – gerne nyuddannet 
 • Ser ikke nogen modsætning mellem service og myndighedsrollen
 • Møder folk med respekt – også hvor du møder andre synspunkter end dine egne
 • Er serviceminded, og kan hurtigt lære at være præcis og tydelig i rollen som myndighed – hvilket bl.a. kræver, at du har situationsfornemmelse og kan navigere i komplekse sagsforløb
 • God analytiker, der ser både detaljen og kan overskue helheden i en byggesag
 • Er selvstændig og tager ansvar for dine opgaver
 • Arbejder kvalitetsbevidst og grundigt
 • Er løsningsorienteret, men evner også at sige fra
 • Har lyst til at formidle og gøre fagligt stof forståeligt på flere niveauer
 • Er helhedsorienteret og bevidst om, hvornår andre skal på banen
 • Har veludviklede kommunikationsevner i både skrift og tale, og kan være i dialog med såvel privatpersoner som professionelle rådgivere.

Om os
Vi er en travl arbejdsplads, hvor mange interesser skal balanceres i vores opgaveløsning. Vi har høj faglighed og et stærkt kollegaskab, hvor vi arbejder for at realisere en fælles ambition om at være et center med fokus på den gode dialog – både i forhold til kunder og borgere, og i det daglige samspil i eget center og med kollegaerne i forvaltningen. I Center for Bygninger er vi netop nu i gang med en forandring i måden hvorpå vi løser vores opgaver. Det omfatter vores processer, redskaber, metoder og kommunikation. Du og din nye enhed bliver en central del af denne forandringsproces.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne ønskes besat 1. august 2017.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.

Husk at vedlægge dit cv samt dokumentation for uddannelse.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 25.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos enhedschef Mirza Hadzibegovic på 3033 0571. Hvis du vil vide mere om kommunen og Center for Bygninger, så besøg os på www.kk.dk

Center for Bygninger er en myndighed under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi er ca. 200 medarbejdere – arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, landinspektører, jurister og administrative medarbejdere – der servicerer de mere end 13.000 byggende kunder, vi årligt har i Københavns Kommune.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.