Byggesagsbehandlere til byggesager i Område for Byplanlægning

Vil du være med til at udvikle København som en levende, sammenhængende og mangfoldig by? Byplanenhederne i PARC (Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion) skaber rammerne for nye boliger, erhverv og rekreative muligheder. Hos os kommer du tæt på det, du arbejder med, når nye bygninger og bydele skyder op i København. Det, synes vi, gør arbejdet hos os særligt vedkommende!

Byplan Øst søger to erfarne byggesagsbehandlere til myndighedsbehandling af byggesager i områder omfattet af nye lokalplaner og almene boligbyggeri. Der udarbejdes mange nye lokalplaner, og den grønne boligaftale om fremrykning af helhedsplaner i den almene boligsektor afstedkommer øget aktivitet i København og dermed flere byggesager.

Vi søger derfor to nye kollegaer – til en fast stilling og til en tidsbegrænset ansættelse på to år som byggesagsbehandler.

Om jobbet som byggesagsbehandler
Vi er et stærkt team på i alt 15 kompetente byggesagsbehandlere, som primært behandler byggesager om nybyggeri i byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavnen, Carlsberg m.fl. Ved behandling af byggesager tager vi stilling til indretning, anvendelse og omfang af eksisterende og nye bebyggelser til beboelse, erhverv eller begge dele – og spektret af byggesager er stort og forskelligartet. Byggesagerne omfatter alt fra husbåde og ungdomsboliger til større etageboligbebyggelser og kontorbyggeri og også rækkehuse, skoler mv.

I byggesagsgruppen sætter vi god trivsel, samarbejde og faglig sparring højt i en dagligdag, hvor vi har fokus på leverancen. Vi er i tæt dialog med professionelle rådgivere, developere og en lang række kolleger i Teknik- og Miljøforvaltningen for at få projekterne til at lykkes. Byggesagsbehandlerne i teamet deltager også i projektgrupper ved udarbejdelsen af nye lokalplaner sammen med afdelingens øvrige fagligheder, hvor vi er med til at sikre, at lokalplanen kan realiseres inden for bygningsreglementet.

Om dig
Vi forventer, at du har en uddannelse som arkitekt, bygningsingeniør eller lignende og gerne nogle års relevant erfaring med byggesagsbehandling.

Derudover lægger vi vægt på, at du

  • har arbejdet med bygningsreglementet, byggeloven og lokalplaner og har kendskab til planloven og kommuneplan
  • er god til at kommunikere på skrift og i tale, og at du har lyst til at formidle faglig viden på et venligt og imødekommende, klart og tydeligt niveau
  • er løsningsorienteret og pragmatisk inden for lovens rammer
  • er god til at samarbejde på tværs af mangeartede fagligheder
  • har kendskab til ESDH-systemer, gerne KMD, eDoc og lignende programmer og også trives med de administrative opgaver i stillingen

Om Byplan Øst
Byggesagsteamet er en del af Byplan Øst-enheden i PARC i Teknik og Miljøforvaltningen. De fire byplanenheder i PARC udarbejder lokalplaner i hele byen, arbejder med bæredygtighed, byrum, trafikplanlægning, strategier for et grønnere København og meget mere.

Byplanenhederne skaber rammerne for bl.a. nye boliger, erhverv, rekreative muligheder samt den almene boligsektor. Byplan Øst består udover byggesagsteamet også af 6 projektledere, som udarbejder lokalplaner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ønsker stillingerne besat den 1. januar 2022.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Lise Marie Buhl på 2057 7564 eller teamleder Simon Heiberg på 2916 6136.

Vedhæft dit CV og uddannelsesbevis samt evt. andre relevante dokumenter, når du søger stillingen.

Søg via nedenstående link senest mandag den 8. november 2021 
Vi holde ansættelsessamtaler i uge 46.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.