Få hjælp til din byggesag i telefonen eller på mail

Er du i tvivl om, hvordan du får tilladelse til dit byggeprojekt, eller hvilket materiale du skal sende med din ansøgning?

Så kontakt kommunens dialogteam, der sidder klar til at hjælpe dig. Dialogteamet svarer både på spørgsmål om, hvordan du kommer bedst i gang, når du har besluttet dig for at bygge, og på spørgsmål om igangværende byggesager.

Dialogteamet kan ikke træffe afgørelser. Her kræves det at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø

Hvis du har mere generelle spørgsmål om fx sagsbehandlingstider, gebyrer, tegningsmateriale*, status på din byggesag eller lignende, skal du kontakte os på 3366 5200 eller bygninger@tmf.kk.dk

Et forhåndsdialogmøde kan sikre en god start på dit byggeprojekt

Hvis du har brug et mere grundigt kig på dit byggeprojekt, kan dialogteamet hjælpe med at booke et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse. Mødet arrangeres af kommunen og afholdes i Njalsgade 13, 2300 København S. På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Bemærk at et forhåndsdialogmøde primært bruges ved komplicerede byggeprojekter og at prisen er 799 kr. i timen pr. deltager fra kommunen. Du kan altid ringe til dialogteamet og spørge, om det er den rigtige løsning for dig. Bemærk venligst, at henvendelser modtaget fra uge 25 med anmodning om forhåndsdialogmøde først vil blive besvaret og arrangeret fra medio august 2017 på grund af sommerferien.

Spørgsmål til din afgørelse

Hvis du har fået afslag på din byggeansøgning, eller du har spørgsmål til afgørelsen på din byggesag, kan du kontakte dialogteamet og få en dialog om, hvilke muligheder du har for at komme videre med dit projekt.

Ring på 3366 3710 hvis du vil tale med dialogteamet eller send os en mail på dialogteam@tmf.kk.dk. Vores telefoner er åbne alle hverdage mellem 10-14. Dialogteamet holder ekstraordinært lukket på telefonerne følgende tirsdage i september – d. 6. - 13. - 20. - og 27. – for at behandle byggesager.

*Tegninger til brug for en byggesag kan du få ved henvendelse i vores Kundecenter.

 

Få hjælp og tegninger til din byggesag i vores kundecenter

Foretrækker du personlig betjening, kan du få hjælp til dine spørgsmål om dit byggeprojekt eller din byggesag i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, Njalsgade 13, 2300 København S.

Hvis du har brug for teknisk vejledning har Kundecenter mulighed for at tilkalde en fagperson.

Kundecenter kan ikke træffe afgørelser. Her kræves det at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø

I kundecentret kan du få:                  

 • kopi af tegninger fra byggesagsarkivet
 • Faglig vejledning

Få teknisk hjælp til Byg og Miljø

Fra 1. december 2014 er det blevet lovpligtigt at ansøge digitalt om byggetilladelse via den digitale løsning Byg og Miljø.

 • Hvis du brug for teknisk hjælp til Byg og Miljø, kan du kontakte vores hotline i Københavns Erhvervshus. Du kan ringe mandag – torsdag 8-21 og fredag 8-18 på telefon 3366 3333

Ændring af bolig til erhverv eller omvendt

Må lokalerne ændre status?
Hvis du ønsker at ændre en bolig til erhverv eller omvendt, skal du ansøge om byggetilladelse.

Skal du ændre til erhverv, skal du undersøge, om der eksisterer lokalplaner for området og om lokalet er godkendt til erhverv. Det kan du få hjælp til at finde ud af i vores kundecenter.

Er jorden forurenet?
Skal du ændre til bolig, og er matriklen forureningskortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal du ansøge om tilladelse efter jordforureningsloven (§ 8-tilladelse)

Er bygningen fredet?
Mange gamle bygninger er fredede, og der stilles derfor særlige krav til byggearbejdets udførelse. Se om din bolig er fredet på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Hvilke krav findes til erhvervsmål?
Når du bygger om, skal du være opmærksom på krav til brandsikkerhed, flugtveje og tilgængelighed (eksempelvis for kørestolsbrugere) i virksomheden. Kravene fremgår af Bygningsreglementet

Typisk ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet afhænger af, hvad du skal bygge, og når du ansøger digitalt via Byg og Miljø bliver du automatisk bedt om det materiale, lige præcis din byggesag kræver.

Du kan regne med, at kommunen typisk skal modtage en del dokumentation for at kunne behandle din byggesag, som oftest:

 • en overordnet beskrivelse af, hvad der ansøges om.
 • fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen.
 • situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden.
 • facadetegninger
 • plantegninger
 • snittegninger
 • grundens og bygningernes areal
 • oplysning om, hvad bygningen skal benyttes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse.
 • BBR-oplysninger
 • dispensationsansøgning, hvis byggeriet fx ikke overholder lokalplaner eller servitutter

Gebyr

Fra 1. januar 2015 betaler du gebyr for den tid, kommunen bruger på sagsbehandling af din byggeansøgning.

Timeprisen er i 2016 550 kroner (momsfri) og dækker den tid, vi bruger på sagsbehandling samt den tid vi bruger på forhåndsdialog, møder og administrativ behandling, herunder registrering, afsendelse og fakturering. Gebyret bliver opkrævet hos bygningens ejer to gange i sagsforløbet. Første gang, når der er givet byggetilladelse og derefter ved byggesagens afslutning.

Det er ikke alle typer byggeri, du skal betale gebyr for - læs mere på vores gebyrside

Sagsbehandlingstid

Det kan variere, hvor lang tid det tager at behandle din byggesag. Læs om de forskellige servicemål for sagsbehandlingstider på byggesager.

Dokumentation til byggeansøgningen

Få et overblik over de typer af dokumentation, som er nødvendige, når du ansøger om byggetilladelse.

Blanketter om miljø i forbindelse med byggeri

Her finder du en samling af ansøgningsblanketter og vejledninger til miljøtilladelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

 

Notater og beregninger

Her finder du informationer om blandt andet krav til dokumentation af bærende konstruktioner i en ansøgning om byggetilladelse (konstruktionstilladelse). Informationerne er af teknisk karakter, og målgruppen er primært fagfolk og rådgivere, der skal hjælpe med byggearbejde.

 • Hvis du vil ændre på eksisterende bærende konstruktioner eller projektere nye, skal du i ansøgningen om byggetilladelse (konstruktionstilladelse) gøre rede for konstruktionerne. Se notatet behandling af konstruktionssager i Købehavns Kommune, hvor du også kan læse, hvilken dokumentation du skal indsende. Se endvidere tjekliste for Redegørelse for den statiske dokumentation
   
 • Hvis du vil bygge om til beboelse i tagetagen eller blot udføre udveksling i en eksisterende ældre spærkonstruktion, skal du være opmærksom på den statiske dokumentation, der skal indsendes ved ansøgning om byggetilladelse (konstruktionstilladelse) i forbindelse med ombygningen, og på de forskellige typer af tagkonstruktioner og deres statiske virkemåde. Se notatet ombygning til beboelse i tagetagen.
   
 • Hvis du vil opsætte eller renovere altaner, er der en lang række forhold, du skal være opmærksom på. Se notatet opsætning og renovering af altaner på eksisterende bygninger.
  Hvis du vil foretage indgreb i en bindingsværksvæg, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt i begrænset omfang. Se notatet bindingsværksvægge.
   
 • Hvis du vil fjerne en væg eller fjerne en del af en væg, henviser vi til vejledningen i notatet hvis du vil fjerne en væg, hvor du kan finde svar på de mest typiske spørgsmål.