Større byggeprojekt? Book et forhåndsdialogmøde

Bygherrer og/eller rådgivere kan nu få faglig sparring og input til større byggeprojekter forud for byggeansøgningen.

Københavns Kommune tilbyder forhåndsdialogmøder for, så tidligt i processen som muligt, at afstemme forventninger om muligheder og udfordringer ved byggeprojektet. Tidlig forventningsafstemning kan medvirke til at forkorte byggesagsbehandlingstiden

Er du ikke bygherre/entreprenør eller rådgiver, så kontakt vores Dialogteam33 66 37 10 alle hverdage mellem 10-14 og hør om andre muligheder for vejledning.

København Kommunes Center for Bygninger tilbyder to typer af faglige sparringsmøder:

1. FORHÅNDSDIALOGMØDE – EJENDOM

Mødet tager afsæt i ejendommen – og ikke i et konkret byggeprojekt.
Varighed: 30 minutter
Mødested: Center for Bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S
Tilmelding: Kontakt Dialogteamet på 33 66 37 10  (kl. 10-14) eller på dialogteam@tmf.kk.dk 

Før møde
Bygherrer sender kort beskrivelse af formålet med mødet.

Under møde
Præsentation af rammer og politikker, der er gældende for området. Der er også mulighed for at få vejledning i forhold til ansøgningsprocessen, herunder bygningsreglement BR18

Efter møde
Bygherre modtager mødenotat med afsæt i intention, relevante forhold samt generelt  ansøgningsmateriale.

2. FORHÅNDSDIALOGMØDE – KONKRET BYGGEPROJEKT

Mødet tager afsæt i et konkret byggeprojekt i forhold til planforhold, facader og  byrum.
Mødested: Center for Bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S
Tilmelding: Kontakt Dialogteamet på 33 66 37 10  (kl. 10-14) eller på dialogteam@tmf.kk.dk

Før møde
Bygherre/rådgiver sender en klar beskrivelse af problemstilling og formål med mødet.
Afhængigt af hvad forhåndsdialogen omhandler, kan bygherre/rådgiver også blive bedt om at sende bilag som disse før mødet:

a) Plangrundlag
b) Situationsplan for bygning i byrum og relationer til vej/plads
c) Tegning af bygningens relation til lokalplanforhold (højde, etage, dybde, altaner m.m.)
d) Volumenskitser
e) Relevant dokumentation for risikoklasse
f) Dokumentationsniveau/krav
g) Redegørelse vedr. affald
h) Redegørelse vedr. friarealer og parkering
 
Under møde
Afklaring  af om bygherre/rådgiver kan gå videre med det konkrete byggeprojekt samt orientering om generel ansøgningsproces, herunder bygningsreglement BR18
Efter behov kan der aftales et efterfølgende møde om tekniske forhold, fx brand, flugtvej o.lign.
 
Efter møde

Bygherre/rådgiver modtager mødenotat med afsæt i ejendom og intention, relevante forhold samt generelt ansøgningsmateriale.
 
Andre typer af vejledning

Er du i tvivl om, hvorvidt dit byggeprojekt kræver orienteringsmøde eller projektmøde, så kontakt vores Dialogteam på 33 66 37 10 (kl. 10-14) eller på dialogteam@tmf.kk.dk

Dialogteamet sender også gerne et vejledningsbrev om byggeansøgninger.

Blanketter om miljø i forbindelse med byggeri

Her finder du en samling af ansøgningsblanketter og vejledninger til miljøtilladelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

 

Notater og beregninger

Her finder du informationer om blandt andet krav til dokumentation af bærende konstruktioner i en ansøgning om byggetilladelse (konstruktionstilladelse). Informationerne er af teknisk karakter, og målgruppen er primært fagfolk og rådgivere, der skal hjælpe med byggearbejde.

 • Hvis du vil ændre på eksisterende bærende konstruktioner eller projektere nye, skal du i ansøgningen om byggetilladelse (konstruktionstilladelse) gøre rede for konstruktionerne. Se notatet behandling af konstruktionssager i Købehavns Kommune, hvor du også kan læse, hvilken dokumentation du skal indsende. Se endvidere tjekliste for Redegørelse for den statiske dokumentation
   
 • Hvis du vil bygge om til beboelse i tagetagen eller blot udføre udveksling i en eksisterende ældre spærkonstruktion, skal du være opmærksom på den statiske dokumentation, der skal indsendes ved ansøgning om byggetilladelse (konstruktionstilladelse) i forbindelse med ombygningen, og på de forskellige typer af tagkonstruktioner og deres statiske virkemåde. Se notatet ombygning til beboelse i tagetagen.
   
 • Hvis du vil opsætte eller renovere altaner, er der en lang række forhold, du skal være opmærksom på. Se notatet opsætning og renovering af altaner på eksisterende bygninger.
  Hvis du vil foretage indgreb i en bindingsværksvæg, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt i begrænset omfang. Se notatet bindingsværksvægge.
   
 • Hvis du vil fjerne en væg eller fjerne en del af en væg, henviser vi til vejledningen i notatet hvis du vil fjerne en væg, hvor du kan finde svar på de mest typiske spørgsmål.