UdvalgMødedato
BTU27-10-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Bygge- og Teknikudvalgets delegationsfortegnelse - 2004
2Frigivelse af midler til IT-projekt i Bygge- og Teknikforvaltningen
3Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Oehlenschlægersgade, Dybbølsgade, Valdemarsgade og Istedgade
4Evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for byfornyelsen på Indre Vesterbro
5Endelig vedtagelse af lokalplan "Toften"
6International handlingsplan for Bygge- og Teknikudvalget
7Underskrift af European Road Safety Charter samt værtskab for ACCESS seminar
8Renovering af Børsbroen
9Asminderødgade omlægning og forskønnelse - Byudviklingspuljen
10Rigsdagsgården
11Fjernbusterminal i Ørestaden
12Udbud af projekt for etablering og drift af torvehaller på Israels Plads nord
13Trafiksanering af Prinsessegade og bussluse på Holmen
14Ændring af vejudvidelseslinier/byggelinier på Amagerbrogade mellem Vejlands Allé og kommunegrænsen til Tårnby
15Ansøgning om tilladelse til midlertidig opstilling af hegn på det offentlige kajareal i Havnegade ved forhøjet terrorberedskab på havnefaciliteterne
16Pissoir på Maria Kirkeplads
17Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad - Pleje- og Udviklingsplan for 2004-2008
18Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om at ophæve parkeringsforbudet ved Herluf Trolles Gade 26-28 og andre lignende steder
19Konkretisering af parkeringsstrategi
20Løsning af Rigshospitalets parkeringsproblemer
21Redegørelse om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt lokalplan for et område ved Frederikssundsvej/Frederiksborgvej ("Blytækkervej")
22Sager til efterretning
23Meddelelser fra borgmesteren
24Eventuelt