UdvalgMødedato
BTU24-11-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Tycho Brahes Allé, Amagerbrogade, Augustagade og Kirkegårdsvej
2Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Under Elmene, Kongedybet og Amager Boulevard
3Påtagelse af garantiforpligtelser
4Forlængelse af kapitalbemyndigelser
5Fusion mellem tre almene boligorganisationer, BSB bygge- og boligadministration, Dansk Boligselskab og Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab
6Støtte til opførelse af 45 almene familieboliger ved Ragnhildgade
7Støtte til opførelse af i alt 242 almene familieboliger i Ørestad City
8Fjernbusterminal i Ørestaden
9Japanske Kirsebærtræer
10Udviklingsplan for Amager Strand
11Københavns Kommunes monumenter i byrummet
12R98 - nye containere til indsamling af glas mv.
13Udbud af projekt for etablering og drift af torvehaller på Israels Plads nord
14Københavns Agenda 21, 2004-2007
15Lokalplanforslag "Kildebrøndevej" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
16Forslag til lokalplan "Kærskiftevej" med tilhørende kommuneplantillæg
17Lokalplanforslag "Vanløse Skole" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
18Lokalplanforslag "Abildhøj" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
19Endelig vedtagelse af lokalplan "Toften"
20Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" med tilhørende kommuneplantillæg
21Endelig vedtagelse af lokalplan "Artillerivej Øst" med tilhørende kommuneplantillæg
22Delegation af screening i henhold til miljøvurderingsloven til forvaltningen
23Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste til miljøvurdering af udvalgsindstillinger
24Redegørelse om udarbejdelse af forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et område afgrænset af Oldermandsvej, Lygten, Bisiddervej og skellet til ejendommen matr.nr. 1165 og 1164 Utterslev, København
25Sager til efterretning
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt