UdvalgMødedato
BTU19-05-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Notat om opfølgning på nærdemokrati
2Medlemsforslag fra Kim Christensen (A) om tilbagebetaling af parkeringsafgift m.m. til Preben Hansen m.fl.
3Beretning for Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2003
4Byudviklingspuljen 2004: Behandling af 4. ansøgningsrunde
5Den Islamiske Have i Valbyparken
6Sortedamssø, §3 dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at bortskræmme skarven fra Fugleøen
7Træplantning på Hillerødgade
8Ophævelse af vejudvidelseslinier på Backersvej mellem Øresundsvej og Hedegaardsvej
9Tillægsbevilling - Omlægning af Otto Krabbes Plads
10Nørrebro Cykelrute
11Busfremkommelighed - Amager Boulevard og Langebro
12Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro
13Frie midler i budget 2004
14Udeservering og øvrige fremtidige aktiviteter på Kongens Nytorv
15Trafik- og miljøplan 2004, forslag til plan
16Dispensationer fra lokalplan nr. 331 "Holmen II" med tillæg nr. 1
17Forslag til lokalplan "Toften"
18Forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 samt tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 308 "Wilders Plads II"
19Endelig vedtagelse af lokalplan "Rebslagervej" med tilhørende kommuneplantillæg
20Lokalplan "Bygmestervej" med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001
21Endelig vedtagelse af lokalplan "Irlandsvej"
22Endelig vedtagelse af lokalplan "Golfbane på Kalvebod Fælled"
23Støtte til opførelse af 10 almene familieboliger, 15 boliger til særligt udsatte grupper og 12 ungdomsboliger på Skolegade 6, Valby Torvene
24Støtte til opførelse af 60 almene familieboliger på Rentemestervej (Marstrands Have)
25Påtagelse af garantiforpligtelser
26Redegørelse om udarbejdelse af forslag til ny lokalplan "F.L. Smidth II" med tilhørende kommuneplantillæg for området omfattet af lokalplan nr. 184
27Nyt indgangsparti til Brønshøj Museums Carlstad- udstilling på Brønshøj Torv
28Notat af 22. maj 2003 fra Vej og Park vedr. pressemeddelelse af 2. maj 2003 fra Rådet for Bæredygtig Trafik vedr. borgerinddragelse i forbindelse med Trafik- og Miljøplan 2003
29Sager til efterretning
30Meddelelser fra borgmesteren
31Eventuelt