UdvalgMødedato
BTU11-08-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Mødeplan 2005 for Bygge- og Teknikudvalget
2Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Under Elmene, Kongedybet og Amager Boulevard
3Støtte til et projekt om miljøledelse i Parkering København
4Budgetopfølgning juli 2004 og halvårsregnskab 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
5Frie midler i budget 2004
6Renovering af legeplads på Bispebjerg Park Allé
7Fartdæmpende foranstaltninger i Gammeltoftsgade - Byudviklingspuljen
8Filmoptagelser - fritagelse for betaling af brugerafgift for spillefilm og TV-produktioner
9Strandgade, kørsel med turistbusser
10Beskæftigelsesprojekt for langtidsledige - anvendelse af 2,5 mio. kr. puljemidler
11Tillægsbevilling til anlægsbevilling 03-154, omlægning af Oslo Plads
12Ombygning af busterminalen i Bernstorffsgade
13Københavns Kommunes indtræden i Vandlauget i Ørestad
14Forslag til høringssvar vedrørende målsætninger for Folkesundhed København 2005
15Forslag til høringssvar vedrørende visioner og målsætninger for en handicap-politisk strategi for Københavns Kommune
16Påtagelse af garantiforpligtelse
17Garanti for realkreditlån i afdeling Remisevænget Vest under Fagforeningernes Boligforening
18Kvarterløftprojekter i Nørrebro Park Kvarter
19Kvarterløftprojekter i kvarterløft Nord-Vest
20Retningslinier for en Blå Plan for Københavns havn
21Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 341 "Det centrale Valby"
22Dispensation fra lokalplan nr. 360 "Østamagerbanen" vedrørende nye stifor-bindelser på tværs af Metro etape 3
23Dispensation fra lokalplan nr. 288 "Saga-karreen II"
24Redegørelse om udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for ejendommen Frederikssundsvej 378 ("Abildhøj")
25Sager til efterretning
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt