UdvalgMødedato
BTU08-12-2004 13:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Aftale om intern revision i Bygge- og Teknikforvaltningen
2Forlængelse af virksomhedskontrakterne med Parkering København og Københavns Brandvæsen
3Forslag om fælles gårdanlæg i ejendommene Hammershusgade 3-5, Lyngbyvej 1-5 og Aldersrogade 2-4
4Afhændelse af det opmagasinerede Østre Kapel
5Ekstern evaluering af Folkesundhedsplanen 2002-2005
6Evaluering af Miljøtrafikugen og den Bilfri Dag 2004
7Ombygning af Amager Strandvej
8Sti til det maritime ungdomshus - tillægsbevilling
9Udeserveringspavilloner - program til arkitektkonkurrence
10Genplacering af daginstitutioner i forbindelse med Islands Brygge skoles udbygning
11Endelig vedtagelse af lokalplan "Vermlandsgade" med tilhørende kommuneplantillæg
12Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 262 "Brune Kødby" med tilhørende kommuneplantillæg
13Forslag til lokalplan "Karens Minde" med tilhørende kommuneplantillæg
14Dispensation fra lokalplan nr. 327 "Ny Tøjhus"
15Dispensation fra lokalplan nr. 274 "Musvågevej"
16Fleksible Udlejningsaftaler - evaluering, forlængelse og nye aftaler
17Støtte med tilskudsdeklarationsmidler til 6 projekter
18Redegørelse for ansøgninger vedr. pulje til særlig byfornyelsesindsats i problemramte områder i store byer (100 mio. kr.-puljen)
19Medlemsforslag vedrørende det planmæssige grundlag for midlertidig golf-øvelsesanlæg på Tippen
20Vestamager Bykvarter
21Drøftelse om afholdelse af Bilfri Dag 2005
22Notat af 27. oktober 2004 om ophør af samarbejdsaftale mellem Københavns Brandvæsen og KTK vedrørende brandvæsenets værksted på Ragnhildgade 1
23Sager til efterretning
24Meddelelser fra borgmesteren
25Eventuelt